CASE – DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

KUNDE: Dansk firmaidrætsforbund.
OPGAVE: I form til fremtiden. Partnerskabsansøgning til Sundhedsministeriet vedrørende sundhed på
erhvervsskolerne.
PERIODE:
2015 – 2017
LINK: 
www.firmaidraet.dk/sundhed-paa-arbejdspladsen/erhvervsskoler/i-form-til-fremtiden.
BEVILGET:
Totalbudget 26,5 mio.kr. Medfinansiering 14 mio., sponsorater 7,5 mio.kr. Bevilget fra Sundhedsministeriet 5 mio.kr.
SAMARBEJDSPARTNERE: 
Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Produktionsskoleforeningen (PSF), Social og Sundheds- og Pædagogisk assistentelever (SOSU & PAU-elever), Psykiatrifonden, SchoolsOnTheRun Aps (SOTR), Dansk Firmaidrætsforbund, PenSam, Fag og Arbejde (FOA) og Syddansk Universitet.

’I form til fremtiden’ laver en helhedsorienteret indsats, der øger deltagelse i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet, fremmer trivslen og styrker sundhedskompetencerne blandt elever på
erhvervs-, produktions- og social- og sundhedsskolerne. De primære målgrupper er ansatte og elever på skolerne. Indsatsen bygger videre på de erfaringer og resultater, som partnerne hidtil har opnået, samtidig med at indsatsen bidrager med ny evidensbaseret viden.

BIGUM CONSULT har bidraget med facilitering af partnerskabets indledende dialoger og modning af projektet bl.a. med den visuelle projektudviklingsmodel som værktøj. Marianne har desuden bidraget til finpudsning af ansøgningen, strategi for videre fondssøgning samt tilpasning af budget.

”Vi satte stor pris på Mariannes evne til at facilitere vanskelige møder, konkrete kommentarer og rettelser til ansøgningen. Som proceskonsulent stiller hun de svære og lidt irriterende spørgsmål, som gør os lidt skarpere på mål og middel. Jeg vil anbefale Marianne i opstart og ansøgningsprocessen af projektet.”

Idræts-og Sundhedskonsulent
Merete Spangsberg Nielsen