CASE – MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

Realisme?

KUNDE: Mellemfolkeligt Samvirke.
OPGAVE: 4 timers workshop om fundraising.
PERIODE:
Gennemført februar 2016.
LINK:
www.ms.dk

Mellemfolkeligt Samvirke havde brug for et fælles boost på fundraisingfronten og valgte derfor at kompetenceudvikle 20 medarbejdere og chefer.

BIGUM CONSULT underviste i, hvordan de private fonde arbejder inkl. cases, hvordan man laver en fondsstrategi, screener fonde og arbejder med vinklinger og match. Deltagerne drøftede egne projekt-
ideer i grupper, og herefter omhandlede det inddragelse af interessenter, dialogen med fondene, projektbeskrivelsen ud fra den sikre ansøgningsskabelon, individuelt vinklede ansøgninger og opfølgning på tilsagn eller afslag.

”Workshoppen ved Marianne Bigum gav et solidt videns-
input til vores strategiske fundraising. Workshoppen var dialogbåret hvilket gav mulighed for at tilpasse indholdet til netop vores behov som team og som organisation. Jeg oplever nu, at vi står meget stærkere som organisation der vil opprioritere fundraising hos private fonde”

Helle Skovmose
Uddannelseskonsulent
Mellemfolkeligt Samvirke