Marianne Bigum profil

Jeg, Marianne Bigum, hjælper dig, der er ildsjæl med at få styr på fundamentet og processen omkring jeres fondsansøgning, så I klart formidler, HVORFOR jeres projekt er vigtigt i verden, og hvordan det er relevant for fondene.

Min ambition er at klæde dig og din organisation på til at komme i mål. Ja, det handler om at skaffe de eftertragtede fondsmidler, men det sker kun, hvis I kan formidle, hvilket bidrag I yder til verden og hvilken forskel det gør.


2013 – nu Ejer og konsulent i Bigum Consult – specialist og underviser i fundraising og WHY-processer


2008 – 2012 Projektchef for sundhed og ernæring i Nordea-fonden


2005 -2008 Kontorchef, Forskning og Innovation, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole


1995 – 2005 Chefkonsulent Københavns Universitet, Rektorsekretariatet.


1991 – 1994 Fuldmægtig, Statens Jordbrugs- og Veterinær videnskabelige  forskningsråd.


Jeg hjælper med at søge penge til almennyttige projekter hos danske fonde og offentlige puljer. Jeg holder foredrag og workshops, hvor du kan lære at fundraise, og driver netværk for fundraisere. Jeg klæder dig på til dialogen med fondene. Du er hjertelig velkommen til at se dig om her på min webside og til at ringe til mig på 4058 4411.

I hele mit arbejdsliv har jeg haft det privilegium at arbejde sammen med mennesker, der vil se verden fra nye perspektiver, vide mere, samarbejde og udvikle nyt. Min egen rolle har oftest været at bane vejen for nye idéer, passe de bedste idéer ind i en realiserbar ramme eller prøve at skabe helt nye rammer.

Nordea-fonden

Jeg har arbejdet i Nordea-fonden (2008 – 2012) som projektchef for indsatsområderne sundhed og ernæring. Jeg har haft ansvar for projektvurdering af alle indkomne ansøgninger inden for sundhed og ernæring. Jeg har haft rigtig mange spændende dialoger og samarbejder om udvikling af projekterne, projektpartnere, og succeskriterier. Jeg har været med til at udvikle Nordea-fondens profil på sundhedsområdet og tegnet de fremadrettede strategiske linjer ikke mindst på ernæringsområdet (mad).

Jeg har arbejdet med de store forskningsbaserede projekter Center for Sund Aldring og OPUS-centret (børns ernæring og indlæring) ved Københavns Universitet, Sundhed og Lokalsamfund på Bornholm (Aalborg Universitet) og Forskergruppen for Børn og Unges Sundhed ved Syddansk Universitet. Desuden har jeg bidraget til at udvikle projekter som Folkesundhedskøkken på Sønderbro i Horsens, DM i hjemkundskab (Madkulturen) og Fars Køkkenskole i Vallensbæk Kommune.

Universitetsverdenen

Jeg har 13 års erfaring fra Københavns Universitet (KU) og Landbohøjskolen (KVL). På KU blev jeg ansat til at hjælpe styregrupperne for de tværfakultære satsningsområder med at organisere samarbejde på tværs af fagområder (bl.a. Biotek, Miljø, Nord/syd, Religion i 21. århundrede og Krop og bevidsthed (hjerne og psyke)). På KU har jeg også arbejdet med forskningspolitik, erhvervssamarbejde og innovation. På resultatsiden tæller, at jeg bidrog bl.a. til etableringen af BRIC – et elitecenter for biomedicinsk forskning under Københavns Universitet. Set i bakspejlet var det min første store fundraisingopgave til 750 mio.kr.

På Landbohøjskolen havde jeg som kontorchef for Forskning og Innovation ansvaret for den administrative støtte til forskerne på ekstern finansiering, erhvervssamarbejde, innovation, forsknings- og professoratsplaner m.m. Så der var jeg chef for dem, der hjalp forskerne med at skrive ansøgninger.

Mit første job (1991 – 1994) var i Forskningsrådene, hvor jeg var ansvarlig for behandling af ansøgninger i SJVF og deltog i udvikling af nye tværrådslige strategier.

Min uddannelse

Ud over at være uddannet i jordbrugsøkonomi og organisation (cand. agro.), så har jeg gennemgået diverse lederuddannelse, er uddannet Manning business og life coach, har en NLP practioner og  diverse andre spændende kurser.