Marianne Bigum

Korskildelund 6

2670 Greve

+45 4058 4411

Marianne@BigumConsult.dk
www.bigumconsult.dk

CVR: 32502695

Forretningsbetingelser

Uanset afregningsformen betyder det meget for mig, om de mennesker jeg hjælper med at søge fonde får succes. Jeg forventer derfor, at du orienterer mig om de bevillinger du henter hjem, så vi kan glæde os sammen.

Alle aftaler er bindende.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser i DKK ekskl. moms.

Betalingsfrist: 8 dage. Såfremt du repræsenterer en organisation, hvor det ikke kan lade sig gøre at betale inden for 8 dage, skal du orientere mig om det.

Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Transport

Kørsel til kunder mere end 40 km fra Greve Erhvervscenter afregnes med 5 kr. pr. kilometer + 50 % af den timepris, der er aftalt for projektet med mindre tiden kan bruges til opgaver for kunden. Hertil kommer eventuel bro, hotelovernatning m.m.

Kørsel i forbindelse med brug af klippekort faktureres med 5 kr. pr.  kilometer + det medgåede tidsforbrug, der trækkes fra klippekortet.

Hvis jeg tager tog eller fly til et møde hos dig, dækker du de konkrete omkostninger, inkl. tidsforbrug efter nærmere aftale.

Kursustilmelding

Når du tilmelder dig et kursus er din tilmelding bindende, når du har udfyldt tilmeldingsformularen eller tilmeldt dig via mail. Du får inden for 1-2 dage en kvittering for din tilmelding og en faktura. Din plads på kurset er først sikker, når vi har modtaget betaling, men tilmeldingen er stadig bindende, selvom du ikke betaler.

Ved afmelding 1 måned eller mere før kursusstart fratrækkes et gebyr på 50 % af kursets fulde pris.

Ved afmelding senere end en måned før kursusstart betales den fulde pris for kurset.

Såfremt vi er nødt til at aflyse et kursus vil du få tilbudt en plads på næstkommende kursus. Hvis det ikke passer dig kan vi yde dig rådgivning af en tilsvarende værdi som kursusprisen (mini-SWOT).

Rådgivning

Jeg tidsregistrer alle former for rådgivning – både ved aftaler og klippekort.

Minimums tid pr. gang er 15 minutter.

Arbejdstiden inkluderer: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, skriveproces, planlægning, mailkorrespondance, administration m.m.

Ved henvendelse svarer jeg så hurtigt som muligt og indenfor 1-2 hverdage.

Særligt ved klippekort

Klippekort betales, før jeg begynder på opgaven.

Klippekortet udstedes til den enkelte organisation eller virksomhed og kan bruges til flere medarbejdere i samme virksomhed.

Klippekortet kan bruges til ydelser og konsulenthjælp efter behov og aftale. Mit tidsforbrug på jeres opgave noteres per påbegyndte kvarter. I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer, mail- korrespondance, administration m.m.

Jeg giver jer en melding, når klippekortet er ved at være brugt. Hvis I fortsat har brug for min bistand, kan I købe et nyt klippekortet ellers afregnes timer på faktura månedsvis.

Et klippekort gælder 1 år fra den dag, du betaler fakturaen.

Ubrugte klip refunderes ikke.

Kortet kan ikke overdrages eller sælges til andre.

For aflysninger af opgaver, møder m.m. udført gennem klippekort gælder følgende:

Du kan ændre tider for aftaler frem til 2 hverdage før aktiviteten skal finde sted. Aflyser du senere, fakturerer jeg 100 % af den reserverede tid.

Opgaver løst på timebetaling uden klippekort

Min timepris er 1400 kroner eks. moms, hvis du ikke har et klippekort. Som udgangspunkt sælger jeg ikke enkelttimer til nye kunder, da det kræver noget tid at sætte sig ind i en ny opgave. Så regn med minimum 3 timer.

Rådgivningsforløb (med forud aftalt tids- og procesplan)

Du har mulighed for at ændre en aftalt tid én gang, forudsat at du gør det senest 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted. Hverdagstimer er timer mandag til fredag.

Hvis du aflyser mindre end 24 hverdagstimer før, bortfalder aftalen, og den aftalte tid faktureres på næste måneds faktura.

Kurser og oplæg i din organisation

Det fremgår af aftalen om prisen inkluderer transportudgifter. Hovedregel for transportudgifter fremgår af særskilt afsnit om transport.
Kurser/oplæg, der aflyses mindre end 28 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af beløbet.
Kurser/oplæg, der aflyses mindre end 14 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af beløbet

Betaling for kurser skal finde sted senest 14 dage før oplægsdagen.

Ansvar

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven så godt og korrekt som muligt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre koordinering, og at du og projektgruppen yder jeres bedste og får inddraget de rette samarbejdspartenere og andre ressourcer.

Jeg kan ikke gøres ansvarlig for noget bestemt resultat af en ansøgning, herunder at fonde/puljer rent faktisk vælger at støtte dit projekt.

Jeg kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Ophavsret

Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det du vil.

Når du modtager en kopi af mine slides efter et kursus eller et oplæg, jeg har holdt, er det for at understøtte din læring i forbindelse med kurset. Jeg har ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre, uden skriftlig aftale med mig.

Køb af fysiske varer/bøger i Bigum Consult

Ved køb af 1 fysisk håndbog tillægges et gebyr for porto og ekspedition på 45 kr. Ved forsendelse af flere bøger og ved forsendelser til Grønland, Færøerne og udlandet tillægges den konkrete portoudgift. For betalingsfrister mv. henvises til afsnit herom.

Vi leverer varerne med Post Nord.

Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

Afhentning hos Bigum Consult (gratis)
Du kan også vælge at afhente din ordre på vores kontor i Greve. Vælger du denne metode er porto og ekspedition gratis, og vi sender en mail, når varen er klar til afhentning.

Bigum Consult afsender varen senest 5 hverdage efter bestilling. Ved hasteleverance bedes dette påført i beskedfeltet eller ved mail til Marianne@BigumConsult.dk.

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader opstået ved forkert betjening af produktet/ydelsen. Bigum Consult ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i Webshoppen. Perioden regnes fra den dag, hvor kunden modtager ordren. Meddelelsen skal gives pr. mail: Shop@BigumConsult.dk. I meddelelsen skal kunden gøre tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten gøres gældende. Kunden afholder selv returneringsomkostninger.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord: Kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis det var i en fysisk butik, men må ikke tage varen i brug. Hvis varen er anvendt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens aktuelle handelsmæssige værdi. Hvis der er aftalt refusion, bedes bankoplysninger fremsendt.

Ved returnering og reklamation sendes varen til:

Bigum Consult, Korskildelund 6, 2670 Greve.

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.