De to værste fejl, som fondsansøgere begår i deres budget

Jeg får tit henvendelser om projekter, hvor ansøger er usikker på, hvor mange penge de egentlig vil søge. Jeg prioriterer altid først at forstå, hvilken motivation der driver ansøger – HVORFOR er projektet vigtigt? Og dernæst til det økonomiske: Hvor mange penge skal du bruge? Og til hvad?

Der er to grundlæggende forskellige måder at fejle med sit budget:

Læs mere

Så mange millioner uddeler de danske fonde

Du har måske hørt at der findes mere end 12.000 fonde i Danmark. Det lyder som en svært overskuelig jungle. Det letter dog lidt, når man finder ud af, at “kun” cirka 4.100  af disse deler ud af deres midler.

Læs mere

Hvad skal der ske med dit projekt, når fondsmidlerne slipper op?

Ja, det er jo et super irriterende spørgsmål at få, når man først lige er i gang med at forme sine ideer.

Det er faktisk noget fondene interesserer sig for, men mange ansøgere glemmer at stille sig selv spørgsmålet. Mens de er i gang med at formulere projektet, er fokus på, hvad der skal skabes, udvikles og prøves af for at realisere ideerne – måske over en tidsperiode på 2-3 år. Først senere er det naturligt at sende tankerne i retning af, hvad de gode resultater, der forhåbentlig kommer ud af projektet, så skal bruges til. Læs mere

Har du de rigtige partnerskaber og en god organisering?

Her ser jeg nærmere på hvem, der egentlig modtager fondsmidler og zoomer så ind på projektets organisering og partnere. Hvordan finder du ud af, hvem der er vigtige for at dit projekt kan realiseres? Og hvem skal du alliere dig med for at det bliver et godt projekt, som fondene også gerne vil være med til at støtte? Læs mere

Er du en kompetent og troværdig ansøger?

I denne blogtekst ser jeg nærmere på et punkt, som kan være svært at få greb om, når man sidder i ansøgerrollen, men som ikke desto mindre kan være helt afgørende for om et fondsprojekt får succes eller ej: Læs mere

Projektets målgruppe – hvem får gavn af projektet?

Når du går i gang med at udvikle og formulere et nyt projekt, som du skal præsentere for omverdenen og for fonde, så er MÅLGRUPPEN for fondsprojektet et af de ALLERvigtigste punkter at få styr på tidligt i processen. Læs mere

find-dit-why

Om hvordan du bliver mere klar på dit projekts HVORFOR

Går du med overvejelser om, hvordan din næste fondsansøgning skal skrues sammen? – og er du vildt optaget af HVAD indholdet i projektet skal være – så læs med her.

Du skal selvfølgelig have styr på HVAD projektet skal indeholde, hvilke aktiviteter eller faciliteter, der har brug for finansiering.

Men inden du kommer for langt i planlægning af indholdet, så spørg Læs mere

arkitektskitse fondsansøgning

“Vi ville gerne have haft pengene i går”

– om at lægge tidsplan for fondsansøgning

I Bigum Consult får jeg løbende mange henvendelser om rådgivning til forskellige typer af projekter.
For øjeblikket er der en stime af byggeprojekter i pipeline. Når jeg spørger ind til projektet er jeg først og fremmest interesseret i idegrundlaget og brugergrupperne. Hvorfor er netop dette projekt vigtigt i verden? Og hvilke behov har de potentielle brugere? Læs mere

Myretuen i Randers

Hvad har en Myretue i Randers at gøre med stakeholder håndtering?

I sidste uge holdt vi vores først møde i det nye fundraiser netværk, som jeg faciliteter sammen med Malene fra Primus Motor.

Vores tema på dagen var stakeholder håndtering. Et projekts stakeholdere er de interessenter – både interne og eksterne, som har både interesse i og indflydelse på at et projekt bliver succesfuldt. Stakeholder håndtering er en vital funktion for en fundraiser, fordi finansieringen er dybt afhængig af at det lykkes at afbalancere disse interesser. Jo mere i dybden vi kan komme med at få interessenternes mål formuleret og tilgodese de forskellige stakeholderes interesser, jo større chance for succes. Læs mere

liste over fonde

Liste over fonde

Et af de hyppigt tilbagevendende spørgsmål, når jeg underviser og rådgiver, er helt lavpraktisk:

Når der er mere end 12.000 fonde i Danmark, hvordan finder vi så lige den eller de fonde, som kunne være interesseret i at støtte netop vores projekt? Læs mere

iværksættere og fondsansøgninger

Iværksætteri og fondsansøgninger – er der en genvej for virksomheder?

Iværksætteri og fondsansøgninger – er der en genvej for virksomheder? For nylig ringede et af de meget engagerede mennesker: “Jeg har denne FANTASTISKE idé…… Den kan hjælpe børn i hele verden med at lære bedre, koncentrere sig og fokusere på en sjov og legende måde……. Det må være et oplagt emne for de der skoleforskere […]

fundraising hvordan

Fundraising hvordan – kan jeg gøre det selv?

Det korte svar er JA.

Og det andet korte svar er NEJ.

For det kommer helt an på hvem du er, hvad du ved og hvor meget tid du har.

Det kommer også an på din branche, din organisationsform og din motivation for at

Læs mere

tastatur nøgle søge fonde

Fem menneskelige grunde til at du får afslag på din fondsansøgning

Der er mennesker involveret i både  fondssøgning og i behandling af din ansøgning. Læs med her og få fem gode grunde til at du risikerer at få afslag på din fondsansøgning.

Når du læser med her, er du sandsynligvis projektejer eller idémager til et projekt, som I meget gerne vil skaffe finansiering til. Jeres motivation er formodentlig at gøre en forskel for dit lokalsamfund eller i din organisation, at ændre en uretfærdighed i verden eller noget lignende. I den fond eller de fonde, som I vælger at søge, sidder der  fondsmedarbejdere. De har som succeskriterie netop at finde de projekter i ansøgningsbunken, som svarer til fondens forestillinger om, hvilken forskel de gerne vil gøre. Det er, når disse to sæt ambitioner matcher, den søde musik og det gode projekt opstår.

Det lyder jo ikke så svært! Og alligevel går det ofte galt: I mange fonde og puljer gives der kun projektmidler til 9 ud af 10 ansøgninger. Læs mere

danske fonde liste

De store fonde uddeler mere end 8 mia.kr. årligt

600 ansatte står bag uddelinger for mere end 8 mia.kr. fra fonde i Danmark

Dette er den “hårdtslående” overskrift på en artikel fra Danmarks Fonde –  et nyt, journalistisk netmedie om fonde med almennyttige aktiviteter. I artiklen om danske fonde bringes en liste over de i alt 41 fonde i Danmark som uddeler mere end 20 mio.kr. årligt. Disse 41 fonde uddelte tilsammen 8,1 mia.kr. i 2015. Det er en anseelig del af de samlede fondsmidler på ca. 12 mia.kr., som det anslås, at der årligt er spil.

Overskriften kunne også have lydt sådan her:  Læs mere