Cases

Her kan du se eksempler på opgaver, som Bigum Consult har været med til at løse.

BORNHOLMS MUSEUMSCENTER – nu 110 mio kr. bevilliget

Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum ønsker i fællesskab at nytænke museumsfunktionen og arbejde på tværs af de institutionelle grænser gennem skabelse af fælles faciliteter. Læs mere

NALDTANGLEJREN – 8 mio.kr. til ny lejrskole

På Naldtanglejren er der stort behov for at opføre nye sove- og opholdsrum samt spisehus og køkken. Engagerede frivillige med maling og værktøj er ikke længere nok.  Læs mere

DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND – Sundhed på Erhvervskolerne – et partnerskab

’I form til fremtiden’ laver en helhedsorienteret indsats, der øger deltagelse i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet, fremmer trivslen og styrker sundhedskompetencerne blandt elever…. Læs mere

4. MAJ KOLLEGIET – Dyrt at renovere et mindesmærke

4. Maj Kollegiet udgør en unik fysisk ramme og et levende mindesmærke for de værdier om frihed og demokrati, som modstandsbevægelsen kæmpede for.  Læs mere

Realisme?

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE – En firmaworkshop

Mellemfolkeligt Samvirke havde brug for et fælles boost på fundraisingfronten og valgte derfor at kompetenceudvikle 20 medarbejdere og chefer. Læs mere