finansieringsplan

Fundraising pris

Hvad koster det at få hjælp til fundraising? 

Min forretningsmodel går ud på at hjælpe dig til en fair pris, hvor du betaler for de timer, jeg lægger i projektet – ligesom fx en bygherrerådgiver. Det kræver altså, at du har midler at købe rådgivning for. Til gengæld får du større chance for succes med din ansøgning, og der går ikke en stor %-del fra af projektmidlerne til betaling for fundraising hjælp.

Jeg tager ikke procenter af det fundraisede beløb. Det er din garanti for en gennemskuelig pris.

Nogle fundraisere arbejder med “no cure no pay” og lægger en succes fee på fx 10 % ind i projektet. Men den model er der mig bekendt ingen fonde, der bifalder. Fx. APMøller fonden skriver direkte i deres bevillingsskrivelser, at deres midler ikke må bruges til fundraisinghjælp. Og derfor tilbyder jeg ikke “no cure no pay”.

Prisen på fundraising? Hvad har du brug for?

Den enkleste måde at få inspiration og hjælp til din fundraising proces er at købe min bog: Få succes med fundraising. Den koster 190 kr. + moms og levering. Bestil her.

Kursus i fundraising koster 3.800 kr. Ved tidlig tilmelding koster kurset 3.300 kr. Datoer og tilmelding til kurser her.

Hvis du hyrer mig til enkelttimer er min pris 1.500 kr. i timen. Vi aftaler en ramme og forventningsafstemmer løbende. (timeprisen falder ved køb af klippekort, se nedenfor)

Du kan også vælge at få et tilbud/overslag på en større opgave.

For længere forløb og større opgaver har vi et indledende møde om opgavens indhold, og jeg sender dig et tilbud. Tilbuddet er et overslag på, hvilke opgaver, der er forbundet med at fundraise, hvordan vi deler dem mellem os, mine leverance og et tilhørende overslag på timetal og pris. Når vi er enige om indhold og pris bliver tilbuddet til en aftale, som vi begge underskriver.

Jeg fremsender faktura på udførte timer ved udgangen af hver måned.

Klippekort

Jeg tilbyder klippekort, hvor du forudbetaler et antal timer af min assistance. Her skræddersyr vi hjælpen til dit behov.

10 timer koster 13.500 kr. + moms. (du sparer 10 % i forhold til at købe “løse” timer)

25 timer koster 33.000 kr. + moms (du sparer 11 %)

Projektvurdering

Du sender mig dit projektoplæg og dine eventuelle egne ideer til fonde. Hvis relevant kommer jeg på besøg hos dig og dine organisation, så jeg kan se stedet og fornemme jeres ånd. Du får en SWOT, en bud på 2-4 oplagte fonde og konkrete anvisninger til at komme bedst muligt videre med dit projekt. Pris som 10 timers klippekort 13.500 kr. Prisen kan variere afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. Ring og fortæl mig om dit projekt, så aftaler vi nærmere.

Fundraising oplæg

Få mine bedste tips om projektudvikling og fundraising i oplægsform, byg det ind i en workshop eller kombiner det med mit tilbud om procesfacilitering. Jeg deler gerne mine bedste tips om projektudvikling og fundraising, fx i et 45 min. oplæg plus tid til spørgsmål. Minimumspris 6.000 kr. + kørsel. Jeg skræddersyr altid oplæg til deltagernes behov, så ring for en nærmere snak og et tilbud.

Jeg tilbyder også at holde oplægget online.

Workshop, procesfacilitering, partnermøder

Pris afhænger af opgave, antal personer involveret, om I selv lægger fysiske faciliteter til m.m. En halvdagsworkshop (2,5 – 4 timer), hvor I selv står for rammerne koster typisk 12.000 – 15.000 kr. Vi aftaler indholdet, jeg forbereder oplæg, øvelser og evt. feedback på jeres konkrete ansøgninger. Et efterfølgende opsamlingsmøde via telefon eller zoom om jeres udbytte af dagen indgår også.

Et heldagsseminar koster ca. 18.000 – 25.000 kr. afhængig af programmet. Også her aftaler vi indhold, jeg forbereder oplæg, øvelser og feedback, og vi følger op sammen.

Kørsel, moms m.v.

Mine priser tillægges moms og kørsel 5 kr. pr. kilometer.

Se mere under mine Forretningsbetingelser her.