Fundraising pris

Priser på fundraising og strategisk rådgivning

Nogle fundraisere arbejder med “no cure no pay” og lægger en succes fee på fx 10 % ind i projektet. Men den model er der mig bekendt ingen fonde, der bifalder.

Min forretningsmodel går ud på at hjælpe dig til en fair pris, hvor du betaler for de timer jeg lægger i projektet – ligesom fx en bygherrerådgiver. Det kræver altså, at du har midler at købe rådgivning for. Til gengæld får du større chance for succes med din ansøgning, og der går ikke en %-del fra af projektmidlerne til betaling for fundraising hjælp.

Her gives et overslag på, hvad det kan koste at få hjælp i en ansøgningsproces:

  • Mindre ansøgninger under 1 mio.kr.: 12 – 25.000 kr.
  • Mellemstore ansøgninger 1-3 mio.kr.: 20 – 35.000 kr.
  • Store ansøgninger over 3 mio.kr.: 25.000 kr. og opefter.

Hvis du hyrer mig til research og mindre opgaver er min pris 1.350 kr. i timen. Vi aftaler en ramme og forventningsafstemmer løbende.

Vi taler om opgavens indhold. Jeg laver et overslag/tilbud. Tilbuddet er et overslag på, hvilke opgaver, der er forbundet med at at fundraise, hvordan vi deler dem mellem os, mine leverancer og et tilhørende timetal. Vi indgår en aftale om den økonomiske ramme, og vi forventningsafstemmer løbende.

Ved forudbetalt klippekort på min. 10 timer giver jeg 10 % rabat på timeprisen. Klippekort kan købes i størrelsen 10 timer til 12.150 kr. eller 25 timer til 30.375 kr.

For længere forløb og større opgaver har vi et indledende møde om opgavens indhold, og jeg sender dig et tilbud. Tilbuddet er et overslag på, hvilke opgaver, der er forbundet med at fundraise, hvordan vi deler dem mellem os, mine leverance og et tilhørende timetal/pris. Når vi er enige om indhold og pris bliver tilbuddet til en aftale, som vi begge underskriver. Ved opgaver større end 30 timer giver jeg 10 % rabat på min ordinære timepris.

Jeg fremsender faktura på udførte timer ved udgangen af hver måned.

Projektvurdering

Du sender mig dit projektoplæg og dine eventuelle ideer til fonde. Du får en minifondsstrategi og konkrete anvisninger til at komme bedst muligt videre med dit projekt. Pris ca.  5.000 – 7.000 kr. pr. projekt afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. Ring og fortæl mig om dit projekt, så aftaler vi nærmere.

Fundraising oplæg og kursus

Få mine bedste tips om projektudvikling og fundraising i oplægsform, byg det ind i en workshop eller kombiner det med mit tilbud om procesfacilitering. Jeg deler gerne mine bedste tips om projektudvikling og fundraising, fx i et 45 min. oplæg og tid til spørgsmål. Grundpris 6.000 kr. + kørsel. Ring for tilbud og fortæl hvis du har særlige ønsker til vinkling.

Åbne kurser og workshops, som udbydes i samarbejde med PrimusMotor koster 3.450 kr. pr. deltager. Ved tidlig tilmelding giver vi en rabat på 500 kr. Tilmelding er bindende. Din plads er garanteret, så snart du har betalt.

Procesfacilitering

Pris afhænger af opgave, antal personer involveret, om I selv lægger fysiske faciliteter til m.m. En halvdagsworkshop, hvor I selv står for rammerne koster typisk 10-12.000 kr. Vi aftaler indholdet, jeg forbereder oplæg, øvelser og evt. feedback på jeres konkrete ansøgninger. Efterfølgende opsamling på udbytte af dagen indgår også.

Et heldagsseminar koster ca. 18.000 – 22.000 kr. afhængig af programmet. Også her aftaler vi indhold, jeg forbereder oplæg, øvelser og feedback, og vi følger op sammen.

Interim fundraiser

Du kan for en periode ”leje mig ind” som fundraiser  og/eller projektleder i udviklingsfasen. Dette er et fleksibelt og billigere alternativ til en fastansat, hvis I kun i en periode har brug for netop denne faglige spidskompetence.

Pris aftales individuelt, fx afregning for at arbejde for jer et antal timer ugentligt i en aftalt periode.

Kørsel, moms m.v.

Mine priser tillægges moms og kørsel 3,56 kr. pr. kilometer.

Se mere under mine Forretningsbetingelser her.