Bigum Consult

Bigum Consult er en enkeltmandsvirksomhed, drevet og ledet af Marianne Bigum, startet i januar 2013.  Siden da har jeg hjulpet mine kunder med at rejse over 100 mio.kr. fra danske fonde.

Mit formål med virksomheden er at virke som sparringspartner og katalysator for projekter, der bygger bro mellem foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner, universiteter m.m. Projekter, der skaber forandring, bedre trivsel, mere glæde og mere sundhed.

Mine kunder er organisationer, der ønsker at bringe sig selv til næste niveau. Institutioner, der vil udvikle det de allerede kan, så de bliver endnu bedre eller så flere mennesker får gavn af initiativerne. Mange gange kræver næste skridt, at der skal udvikles og søges midler hjem. Jeg kan hjælpe jer med at få styr på mulighederne, processen og strukturen.

Bigum Consult har speciale i større danske fonde

Mit speciale er søgning af midler i større danske fonde og projekter med forskningsindhold. Jeg har særlige forudsætninger for at bistå jer med projekter inden for sundhedsfremme, mad, motion, natur og kultur, men arbejder bredt med fundraising.

Jeg bygger virksomheden på tre ben:

  • min erfaring med fondsvirksomhed (fra ansættelser i Forskningsrådene og Nordea-fonden),
  • mit mangeårige arbejde i universitetsverdenen (Landbohøjskolen og Københavns Universitet) og
  • min lange erfaring med ledelse, coaching og personlig udvikling.

Jeg har gennem mere end 25 års erfaring fået har et meget vidtforgrenet netværk og samarbejdspartnere.

Bigum Consult kan altså tilbyde en unik kombination af kompetencer og netværk sammen med en brændende lyst til at skabe forandring i samfundet.

Se mere om min erhvervserfaring og baggrund her.

Bigum Consult har til huse i Vækstfabrikken i Greve Erhvervscenter. Her har jeg kontorfællesskab med andre selvstændige iværksættere.

Værdigrundlag

Jeg brænder for at alle mennesker skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og leve deres liv i balance og sundhed.

Min mission med Bigum Consult er at virke som katalysator for projekter og projektpartnere, der ønsker at bidrage til nye og innovative måder at organisere os på som samfund og leve på som mennesker. Ekstern finansiering kan bidrage til at sætte mange flere nye projekter i gang.

Vi har alle noget at bidrage med, men af og til skal der nye øjne og indfaldsvinkler til for at den med mest viden møder den med størst behov. Sammen kan vi udvikle nye og givtige tanker og samarbejdskonstellationer og dermed projekter, der skaber varige forandringer.

Forandring for mennesker, der har brug for bedre muligheder og strukturelle forhold for at leve i balance og sundhed. Mennesker som ønsker at vokse gennem deltagelse i aktiviteter og fællesskaber, der giver mening i dagligdagen.

Projekter, der lader sig inspirere af De anerkendende fællesskabers lov, frem for Janteloven og X-factor-loven.