fbpx

Den gode fondsansøgning

Jeg hjælper dig med at lægge en fondsstrategi, så din ansøgning matcher fondene bedst muligt

Ved du dette om fondsansøgninger?

...at de private danske fonde sidste år uddelte 25 mia. til de bedste fondsansøgninger?

Hertil kommer offentlige puljer, EU-midler og internationale fonde.

...at 9 ud af 10 ansøgninger til danske fonde får afslag

Hvilket bl.a. skyldes mangelfuld projektbeskrivelse, eller at ansøgningen ikke matcher den søgte fonds strategi

Skal din fondsansøgning være den ene ud af ti, som får bevilling?

Rejst over 150 mio.kr. til almennyttige projekter

Sammen med mine kunder har jeg siden 2013 rejst over 150 mio.kr. til almennyttige projekter. Jeg har bl.a. hjulpet med at skaffe midler fra Nordea-fonden, Trygfonden, APMøller fonden, Augustinusfonden, Knud Højgaards Fond, Villumfonden og også mindre fonde.

Jeg hjælper dig med at afklare bæredygtigheden i din idé og udvikle dit projekt, så det matcher den fond, du gerne vil søge.

Jeg hjælper dig med at lægge en fondsstrategi, så din ansøgning får den bedste chance for at klare sig mellem de andre gode ansøgninger. Jeg skriverikke din ansøgning fra bunden, men jeg kommenterer og skriver med på din fondsansøgning, så den lever op til kvalitetskravene og bliver målrettet de enkelte fonde.

Succesfuld fondsansøgning

En succesfuld fondsansøgning skal bygge på en god idé, der skal opstilles klare succeskriterier og den skal komme mange mennesker til gode. Det gode projekt skal være ambitiøst og realistisk, og du skal kunne forklare, hvilke problemstillinger i samfundet, projektet bidrager til løsninger på.

En rigtig god og succesfuld ansøgning kræver et grundigt forarbejde. Jeg stiller dig de vigtige spørgsmål, der kvalificerer din ansøgning. Jeg udfordrer dig omkring sammenhængen mellem målsætning, indsatser og succeskriterier, så det kommer til at stå klart, hvad I forventer at kunne opnå.

Jeg hjælper dig også med at afdække hvilke samarbejdspartnere, der vil gavne dit formål, og hvilke organisationer eller personer, det på forhånd kan være en fordel at sikre sig opbakning fra.

Støtte til at få kontakt til fondene

Den indledende dialog med fonden er ofte afgørende for at projektet får den helt rigtige vinkling.

På baggrund af min egen erfaring fra 5 år i Nordea-fonden klæder jeg dig på til dialogen med de relevante fonde.

En kvalificeret analyse af bæredygtighed og potentiale i dit projekt

Jeg bruger min erfaring fra 5 års arbejde i Nordea-fonden og min erfaring som selvstændig fundraiser til at give dig helt konkrete anbefalinger til udvikling af din projektidé og relevante støttemuligheder. Siden 2013 har jeg sammen med mine kunder rejst over 150 mio.kr. De projekter, som jeg får lov at arbejde i dybden med – der skaber vi også resultater sammen.

Marianne Bigum

Sådan får du hjælp til din fondsansøgning

Hvis du vil have hjælp til at søge fonde, er du velkommen til at sende din projektidé eller udkast til ansøgning til marianne@bigumconsult.dk. Hvis du endnu ikke har noget på skrift, så brug gerne denne skabelon til projektbeskrivelse.

Jeg ringer tilbage til dig, så snart jeg kan, og spørger lidt ind til dit projekt. På dette grundlag aftaler vi, om du har brug for en projektvurdering eller en anden af mine andre ydelser.

I tvivl om hvad du skal? – Få 15 minutters sparring

Kom videre med dit projekt med det samme og ring til mig på 4058 4411. Sammen over telefonen kan du give mig indblik i dit projekt og få svar på dine spørgsmål. De 15 minutters sparring er naturligvis ganske gratis.

Ring mig op

6 + 2 = ?

Tilmelding til nyhedsbrev

>