fonde verdensmål

Fonde og  verdensmål

19,6 mia.kr.

Så meget uddelte de godt 4.000 uddelende private fonde sidste år.

Det svarer til godt og vel en milliard pr. verdensmål. Men i hvor høj grad tænker fondene så verdensmålene ind i deres uddelinger?

85 procent af de danske fonde, der årligt bevilger over 5 millioner kroner, støtter op om verdensmålene. Det viser en undersøgelse fra Fondenes Videnscenter.

Fra at være et lille eksklusivt selskab er det nu mange af de større proaktive fonde, som forholder sig aktivt til verdensmålene i deres strategiske udmeldinger. Og mange ansøgere er på vej med projekter, som på den ene eller den anden måde forholder sig til verdensmålene.

FNs genistreg

I min optik har FN med verdensmålene begået ikke bare en lille, men en stor genistreg.

Verdensmålene er vedkommende for langt de fleste af os – måske ikke dem alle 17, men et eller flere verdensmål stemmer på en eller anden måde med de visioner eller det WHY, som vi forfølger i vores liv. Det helt geniale er, at det ikke blot appellerer til os som enkeltindivider, men at det også giver mening for virksomheder, NGO’er, institutioner og foreninger. At vi hver især på forskellig vis kan bidrage til at nå verdensmålene. Tilsammen peger det mod en mere koordineret indsats for en bedre fremtid.

Det er derfor vigtigt at holde øje med, hvordan den fond, du vælger at søge, har valgt at forholde sig til verdensmålene.

Her får du en kort omtale af nogle af de fonde, som lægger sig i selen for verdensmålene.

Tuborgfondet

arbejder for, at alle unge kender og engagerer sig i Verdensmålene. De støtter særligt unge med gode idéer til at skabe forandring og som kan gøre en forskel for mennesker og miljø. Det sker via en kampagne henvendt til unge i foreninger, i studiemiljøet, i lokalområderne og i erhvervslivet, som har til formål at gøre Verdensmål til konkrete mål i vores hverdag.

Senest har Tuborgfondet bevilget 6 mio.kr. til Verdensmålsambassadørerne, som skal sikre at de unge kommer i front i den bæredygtige udvikling og bliver klædt godt på til den  opgave.

Novo Nordisk Fonden

opfordrer til at inddrage verdensmålene til at illustrere, hvordan naturvidenskaben kan bidrage til løsningen af væsentlige samfundsproblemer om bæredygtighed, klima og energiproduktion. Det gælder specifikt, hvis man søger om projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi.

Nordea-fonden

arbejder gennem sin mission om at støtte aktiviteter, der fremmer gode liv i Danmark med UN’s 3. verdensmål om sundhed og trivsel. Alle støttede projekter på tværs af støtteområderne sundhed, motion, natur og kultur har som mål at fremme befolkningens fysiske, mentale og sociale sundhed.

Som led i sin nye strategi (februar 2022) melder Nordea-fonden også konkret ud med en miniguide. Den inspirerer til konkrete handlinger, der fremmer sammenhængskraft, mangfoldighed og bæredygtighed i projekter støttet af Nordea-fonden.

Nordea-fonden har i øvrigt også sammen med en stribe andre prominente fonde (Industriens Fond, Lundbeckfonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden) finansieret et Baseline-projekt. Det har til formål at udfolde verdensmålene i en dansk sammenhæng, så vi får relevante pejlemærker, der afspejler hverdagen i Danmark. Læs mere i projektet Gør Verdensmål til Vores Mål

Sikkert er det, at både fonde og ansøgere er i fuld gang med at forholde sig til verdensmålene.

Til slut lige en opfordring: Hvis du skriver et eller flere verdensmål ind i din ansøgning, så skal du mene det. Ikke noget med at bruge det som glasur på projektet. Gå i dybden med, hvordan du kan arbejde med mål og delmål og reelt gøre en forskel. Fondene har sat sig ind i tingene og forventer også at du gør det.

Vil du lære mere om fondenes strategier, og hvordan du kan integrere verdensmålene i dit projekt, så kom med på fundraisingkursus.