fbpx

Netværk for fundraisere og projektudviklere

Fundraiser netværk er for dig som er en engageret og relativt erfaren fundraiser, og som savner inspirerende faglighed, konkrete værktøjer  og erfaringsudveksling med ligesindede.

Første netværk SUBSTRAL 1 kører nu i sæson 4.

Nyt netværk SUBSTRAL 2 er startet efterår 2020.

Skriv til mig via kontaktformularen, hvis du er interesseret.

Hvorfor deltage i fundraiser netværk?

Ved at deltage i netværket for fundraisere får du konkrete værktøjer til stakeholderhåndtering og du bliver meget klogere på din egen rolle gennem erfaringsudveksling med andre. Erfaring viser, at det er mange af de samme problemstillinger som fundraisere står overfor og gennem et netværk, kan du derfor få hjælp til mange af de spørgsmål vi ser ofte, såsom:

Hvordan får du dine kolleger til at ”melde projekter ind”? Hvordan får I koordineret projekterne i organisationen? Hvordan bliver din rolle defineret i kommunen eller organisationen?

Hvordan får du politikerne eller andre stakeholders med på, at der skal medfinansieres/sættes penge af? Hvordan sikrer du sammenhæng mellem de forskellige projekter? Bliver du ”kun” målt på, hvor mange midler du skaffer? Hvordan skaber du opbakning til dine projekter og meget andet.

Hvad får du ud af det?

I fundraiser netværket SUBSTRAL mødes vi tre gange årligt for at drøfte jeres projekter og lære at takle de udfordringer, der følger med. Netværket giver dig desuden mulighed for altid at kunne komme i kontakt med en netværkskollega, hvis du har brug for tips og sparring.

For at få det mest konstruktive udbytte og bred inspiration er netværket som udgangspunkt sammensat af kommuner, uddannelsesinstitutioner og organisationer i forskellige størrelser med mange forskellige typer af projekter. Netværket er åbent for engagerede og relativt erfarne fundraisere.

Hvornår mødes vi?

Det andet møde i sæson 1:

Regionalt halvdagsmøde Ry/Greve fredag 29. januar 2021 kl. 9 – 13

Deltagerne mødes i hold vest og hold øst efter geografi for at skabe endnu tættere netværk og mødes med hhv. Malene i Ry og Marianne i Greve.

Det tredje møde i sæson 1

København onsdag 21. april 2021 kl. 9.30 – 16.

Vært og case: Københavns Kommune

Tema: Borgerinddragelse, inddragelse af medarbejdere i fundraising

Det første møde i sæson 2:

Århus 27. oktober 2021 kl. 9.30-16

Vært: Kunstmuseet Aros.

Case: Aros.

Som kommunal fundraiser kan det være en udfordring at finde sin rolle imellem ildsjæle på den ene side og embedsværket og det politiske system på den anden. Hvordan griber man det an og hvad er succes? Her er det guld værd at udveksle erfaringer med andre, der står i tilsvarende situationer og komme ud og se konkrete projekter. Jeg har hver gang fået god inspiration til egne projekter. Malene og Marianne er gode til at sørge for, at vi er målrettede på hvert tema og får ny viden og redskaber. Desuden sikrer de konkret og brugbar sparring til de problemer, som vi lige går og tumler med.

Netværket for fundraisere har givet mig en super god start i mit nye fundraiserjob på VIA. Jeg har især fået udbytte af at få sparring på særlige fundraising problematikker, som jeg deler med “kollegerne” i netværket, som har tilsvarende situationer. Marianne og Malenes facilitering af netværket gør det meget konkret og tæt relateret til min arbejdssituation med opgaver og cases.

Møderne i fundraiser netværket

Deltagerne mødes to hele dage og en halv dag på et år. Hvert møde tager udgangspunkt i et tema. Kom gerne med dine forslag til emner, når du melder din interesse for netværket.

Netværksmøderne foregår i deltagende kommuner eller organisationer – gerne steder, hvor der kan illustreres konkrete fysiske projekter.

Ved hvert møde sørger vi for at holde dig opdateret på de seneste nyheder inden for f.eks. de største fondes nye fokusområder, særlige trends m.v. Praktisk anvendelighed er helt afgørende i netværket, og derfor bruger vi en væsentlig del af tiden på læring og træning samt udvikling af nye værktøjer og metoder, som deltagerne afprøver mellem møderne.

PrimusMotor og Bigum Consult faciliterer netværket, udarbejder dagsordener, referater og skabeloner til værktøjer og leverer aktuelle oplæg, der understøtter de udvalgte temaer. Fundraiser netværket holdes sammen via vores fælles Facebook-gruppe: SUBSTRAL for fondsansøgere.

Hvad kan du forvente?

Netværket for fundraisere og projektudviklere er din indgang til nyeste trends og værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre kolleger med samme udfordringer og opgaver. Netværket sikrer dig konkrete værktøjer til at håndtere dagligdagens udfordringer – og så kan du bruge netværksdeltagelsen som din årlige supplerende uddannelse.

Marianne Bigum

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse i tre årlige møder inkl. forplejning på dagen og nye værktøjer til konkret brug mellem netværksmøderne. Desuden får du adgang til  vores lukkede facebookgruppe SUBSTRAL for fondsansøgere, som er for alle tidligere deltagere i vores fundraisingkurser.

Pris 5.400 kr.  + moms.

Du melder din interesse for at komme med  i netværket i nedenstående kontaktformular eller ved at sende en mail til Marianne@BigumConsult.dk med dit navn, organisation, telefonnummer og evt. EAN. Skriv også, hvis der er et emne eller tema, du er særligt interesseret i.

Vil du vide mere, så kontakt Marianne Bigum på 40584411.

Eksempler på temaer og et dagsprogram i sidste sæson

Fundraiserens rolle internt og blandt stakeholders

Bedre afklaring, mere opbakning og større succes

  • Oplæg om stakeholderhåndtering/-kortlægning
  • Fælles drøftelser om erfaringer med stakeholders
  • Kortlægning af rollehåndtering og drøftelser herom

Rundvisning hos værtsorganisation/-projektet

Oplæg til øvelser/træning mellem møde 1 og møde 2

Inddragelse af medarbejdere, borgere etc.

Skab ejerskab, få bedre ideer og få fondene til at synes projektet er godt

Fondssøgningsstrategi og dialog med fonden.

Relationsarbejde – om at bygge netværk i fredstid.

Tilmeldingsformular til netværk

6 + 2 = ?

Facilitatorerne bag netværket

det bedste udebillede

Marianne Bigum, ejer af Bigum Consult har i 5 år  været ansat som projektchef i Nordea-fonden og har desuden været ansat på Københavns Universitet, KVL og Forskningsrådene. Marianne giver dig et indblik i fondenes tankegang, hvordan du kan komme i dialog med de relevante fonde og hjælper dig med at skabe platformen for at udvikle dit projekt og få succes.

Marianne brænder for at bygge bro fra viden til anvendelse og oversætter fra ildsjælesprog til fondssprog. Hun har som selvstændig på 8 år rejst over 150 mio.kr. sammen med sine kunder i små og store projekter til bl.a. naturværksted, kultur-, mad- og sundhedsprojekter, skole-, lejrskole-, kollegie- og museumsbyggeri samt forskningsansøgninger.

Malene3.jpgMalene Stub Selmer, ejer af PrimusMotor. Malene har i over 10 år arbejdet for at gøre gode idéer og projekter til virkelighed og har fået penge hjem til alle typer projekter lige fra vindmøller og klimaprojekter til kulturbegivenheder, markedsføring, idrætshaller og kunstformidling. I PrimusMotor har vi en succesrate på 80%.

Malene har erfaring med alle faserne i fundraisingprocessen lige fra at bringe idéen til verden, få den udviklet, modnet og beskrevet, at tage dialogen med fondene, så de tager ejerskab til projektet – og at skrive ansøgningerne, som skaffer pengene hjem. Malene sætter en ære i at formidle sin viden og erfaring med fundraising, så du selv bliver fondsekspert i løbet af samarbejdet.