CASE – NALDTANGLEJREN

KUNDE: Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa.
OPGAVE: Nybyggeri til lejrskolen Naldtanglejren ved Aabenraa Fjord.
PERIODE:
2016
BEVILGET: 
8 mio.kr. fra A.P. Møller Fonden.

LÆS MERE: Populær feriekoloni reddet af A.P. Møller Fonden

På Naldtanglejren er der stort behov for at opføre nye sove- og opholdsrum samt spisehus og køkken. Engagerede frivillige med maling og værktøj er ikke længere nok. Lejren skal fortsat kunne anvendes som lejrskole for børn og unge fra daginstitutioner, skoler og fritidshjem samt klubber både lokalt i Sønderjylland, nationalt og fra udlandet.

Oplevelserne for børn på Naldtanglejren er forankret i naturen og den mad, som kan dyrkes og findes vildt. Placeringen er ideel i det naturskønne landbrugs- og naturlandskab med egen strand ved Aabenraa Fjord. Kapacitet til min. 2 skoleklasser.

BIGUM CONSULT har med udgangspunkt i tidligere projektbeskrivelser, arkitekttegning, interview og research udarbejdet projektbeskrivelse og ansøgninger.

”I projektgruppen, som har arbejdet med planlægningen af den nye lejrskole, Naldtanglejren, har vi haft et konstruktivt samarbejde med Bigum Consult omkring fundraising og udarbejdelse af ansøgninger. Marianne Bigum har stor indsigt og forståelse for hvilke  informationer  og oplysninger,  der er vigtige at formidle til fonde /sponsorer, herunder omkring de særlige værdier og karakteristika som kendetegner   projektet, som man måske selv kan have tendens til at overse.”

Gunnar Fink
Medlem af Projektgruppen