Procesfacilitering

Har I brug for at blive bedre til som hold at tiltrække fondsfinansiering? Arbejde bedre sammen om at opnå jeres mål? Jeg tilbyder teamcoaching specielt designet til at øge jeres succes med eksterne projekter.

I en travl hverdag kan det være svært at prioritere tid og ressourcer, så processen omkring projektudvikling og fundraising forløber effektivt, og man undervejs sikrer løbende og koordineret fremdrift. Teamcoaching er en tidseffektiv måde at sætte kursen på. Alle hører det samme, diskussionspunkter fastholdes i en fælles visuel form, så det fungerer som et referat, som bliver til mens mødet afholdes. Alle bliver hørt, alle ideer indgår i prioriteringen, og denne sker i fællesskab. Det skaber motivation og fælles ejerskab til målet.

Jeg tilbyder en workshop med teamcoaching designet til at sætte fokus på øget ekstern indtjening. Tilbuddet henvender sig til udviklingsteamet i organisationer, der ønsker at udvikle sig og til forskergrupper, der ønsker at øge fokus og performance på ekstern finansiering. Udbyttet vil blive et bedre samarbejde i gruppen og et mere effektivt tidsforbrug i forhold til hjemsøgning af fondsmidler. I går fra denne workshop med prioritering af de fælles ideer, klarhed over hvilke udfordringer, der skal løses og en handlingsplan

Ring 4058 4411 og få et tilbud på 6 timers intensiv workshop.

Hvis I vil endnu dybere med teamsamarbejdet om ekstern finansiering, så tilbyder jeg også en to-dages proces (12 timer fordelt på 2 dage). På denne workshop er der bedre tid til at gå i dybden med udfordringer og især, hvordan disse kan overkommes i processen og I har en handlingsplan med fordeling af ansvar og opgaver med fra workshoppen samt mine indbyggede råd til håndtering af fundraising processen.

I kan selvfølgelig også vælge et længerevarende forløb, hvor vi aftaler et antal gange med teamcoaching og strategisk rådgivning over en længere periode.

Det er bedre at gå de skridt, der er opbakning og ejerskab til, end ikke at komme i mål med den store forkromede drømmeplan, fordi det er for vanskeligt at koordinere de tilstedeværende ressourcer.