Værdier

Værdigrundlag

Jeg brænder for at alle mennesker skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og leve deres liv i balance og sundhed.

Min mission med Bigum Consult er at virke som katalysator for projekter og projektpartnere, der ønsker at bidrage til nye og innovative måder at organisere os på som samfund og leve på som mennesker. Ekstern finansiering kan bidrage til at sætte mange flere nye projekter i gang.

Vi har alle noget at bidrage med, men af og til skal der nye øjne og indfaldsvinkler til for at den med mest viden møder den med størst behov. Sammen kan vi udvikle nye og givtige tanker og samarbejdskonstellationer og dermed projekter, der skaber varige forandringer.

Forandring for mennesker, der har brug for bedre muligheder og strukturelle forhold for at leve i balance og sundhed. Mennesker som ønsker at vokse gennem deltagelse i aktiviteter og fællesskaber, der giver mening i dagligdagen.

Projekter, der lader sig inspirere af De anerkendende fællesskabers lov, frem for Janteloven og X-factor-loven.