5 myter om fundraising, som kan skade dit projekt

Der findes et hav af myter om fundraising – har du mødt nogle af disse:

1. Der er altid en fond til alle typer projekter.

Nej, det er ikke alle projekter, der er en fond til. Der er de projekter, der har et klart forretningsmæssigt sigte. Dem er de private fonde generelt ikke interesserede i. Der er projekter, som er for små, for store for indforståede, for begrænset målgruppe, de forkerte samarbejdspartnere – eller ingen samarbejdspartnere. Der er projekter, som primært er udtænkt for ansøgers egen skyld, eller som der reelt ikke er behov for eller efterspørgsel på.

Jeg siger fra overfor projekter, som jeg ikke tror på har en chance. Ikke på den måde, at jeg smider folk ud af røret igen, men jeg stiller spørgsmål på en måde, så de har mulighed for at vurdere, om de er det rigtige sted i forhold til at søge fondsmidler.

2. Du skal bare skrive en velformuleret ansøgning, så er der penge at hente.

En velskrevet ansøgning er slet ikke nok. Du kan fylde mange smarte ord i din ansøgning, men hvis ikke du finder de rigtige fonde og modner dit projekter til netop deres strategiske formål, så er dine chancer for støtte minimale. Du skal også sikre dig gode samarbejdspartnere, der understøtter dit projektformål og hjælper dig med at udfolde projektet, så det kommer mange til gavn. Og du skal sikre dig, at der er sammenhæng mellem HVAD du vil gøre, HVORDAN og ikke mindst HVORFOR.

3. Du behøver kun at skrive én ansøgning, så kan du sende den til mange fonde.

Det er fornuftigt at skrive en samlet projektbeskrivelse, som dækker de forskellige vinkler som du efterfølgende vil slå på overfor de forskellige fonde, men “Copy and paste” af selve ansøgningen kan ikke anbefales. Hver eneste ansøgning skal målrettes den fond, den sendes til, så fonden kan afkode, hvordan du tænker at projektet er relevant for netop deres fond. Du behøver ikke bruge fondens egne strategiord, men formuler din idé, så den strategiske sammenhæng fremgår klart og tydeligt.

4. Garanteret succes med din fondsansøgning!

Ja som om – ingen fundraisere kan garantere dig, at du ender med at få penge fra fondene. Du skal både have et projekt, som er modnet og målrettet til netop de fonde, som du søger. Og så er der stadig en del udfaldsmuligheder, der kan gå dig imod:  Bestyrelsen kan have disponeret årets uddelingsmuligheder, når de modtager din ansøgning. Du kan blive overhalet af et endnu bedre projekt i prioriteringen. Fonden tænker i geografisk spredning og har lige støttet et større projekt i dit lokalområde.

Det jeg lover dig er, at jeg klæder dig på til at tage en indledende dialog, at udvikle projektet til modenhed, og at din ansøgning bliver så god at den bliver læst med interesse og overvejet grundigt. De øvrige punkter ovenfor ligger kun i fondenes magt.

5. Det er lettest, hvis fundraiseren skriver ansøgningen, så er der penge om 2-3 måneder.

Fundraiseren er ikke dig og ejer ikke dit forhold til projektet. Derfor skal projektet udvikles i et samarbejde. Du er (sammen med dit team) ildsjælen, der kan præge projektet og bringe det til live til gavn for målgruppen og for fondene, der støtter.

Fundraising kræver planlægning og tålmodighed. Hvis du står og er afhængig af at få fondspenge ind i løbet af 2 måneder, så kan jeg næppe hjælpe dig. Det tager tid at skrive en god ansøgning OG fondene arbejder ikke så hurtigt.

Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om dine muligheder og hvordan du skaber de bedste muligheder for dit projekt.

På vores kurser får du en god grundlæggende indsigt i, hvordan fondsverdenen arbejder, hvad du selv kan gøre for at øge chancerne for succes og du får  inspiration og sparring til dit eget projekt. Læs mere om kommende kurser her.