fond, statistik uddelinger og udbetalinger

Fondstal: De 200 største fonde uddelte 95 % af de uddelte 17 mia. kr

Her får du lidt tal om fonde, som kan være gode at kende til for ansøgere, som gerne vil forstå fondsverdenen.

Først får du lige det store hovedtal:

I 2017 blev der uddelt 17 milliarder kroner fra private fonde til almennyttige formål.

Iflg. Danmarks Statistik, som for få år siden begyndte at lave statistik på fondene, så er der i alt 10.215 fonde og fondslignende foreninger i Danmark.

Kun 4.629 fonde uddeler reelt midler.

Resten er enten meget små og hensygnende eller har ikke egentlige uddelingsformål, fordi fondskonstruktionen også bruges som en driftsform for fx selvejende institutioner og organisationer.

Nogle få store fonde uddeler flere hundrede millioner – og enkelte uddeler milliarder – men langt størstedelen uddeler under 1 mio.kr.  For den enkelte fond kan uddelingsniveauet variere fra år til år.

Figuren herover viser, hvor få fonde der uddeler større beløb.

De 200 største fonde stod for 95 % af de uddelte 17 mia. kr.

De 10 største fonde uddelte 65 % af alle midler

Ser vi i stedet på antallet af bevillinger, så er det de små og mellemstore fonde, der er interessante.

De små og mellemstore fonde (som uddeler op til 5 mio.kr. årligt) stod i 2017 for 49.065 bevillinger, dvs.  56,2 % af de i alt 87.263 givne bevillinger.

Så selv om det står klart, at relativt få store fonde fylder mest i det filantropiske landskab, så er også de små og mellemstore fonde af stor betydning i kraft af, hvor bredt de når ud, og hvor mange forskellige projekter de vælger at støtte.

Derfor kan det – afhængig af projektets størrelse – betale sig både at sætte sig ind i strategien for de store fonde og også lave en screening på mindre og mellemstore fonde både nationalt og lokalt.

Vil du have flere facts om FONDENE i TAL og nøglerne til at finde de rigtige fonde, så kom med på fundraising kursus.

* Tallene i denne artikel stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistik bestilt og analyseret af Fondenes Videnscenter.