Hvordan du skriver den perfekte fondsansøgning….

At skrive den perfekte fondsansøgning kan jeg ikke lære dig i et enkelt blogindlæg, men få et par vigtige tips og en sikker skabelon….

ANSØGNINGEN er det afgørende dokument, som skal overbevise fondene om, at du er den rette modtager af deres næste uddeling. Fondsmedarbejderne har kun kort tid til at screene et stort antal ansøgninger. Formanden for en stor fond forklarede mig engang, at det bedste råd han gav ansøgerne var, at hans mor skulle kunne forstå indholdet ;-). Og selvom man kan grine lidt af sådan en udtalelse, så vær sikker på, at du får forklaret hovedpunkterne, så enhver kan forstå dem.

Du skal i hvert fald kunne svare på:

• HVORFOR er dette projekt vigtigt at støtte? Hvilken større vision er det, du og fonden er fælles om, hvis de støtter dit projekt?
• HVAD er det konkret, du gerne vil med dit projekt, og
• HVEM (målgruppe) kommer det til gavn?

Det skal desuden stå klart, HVORDAN de aktiviteter du vil gennemføre hænger logisk sammen med målgruppen og med dit formål med projektet.

Dit HVORFOR er det vigtigste at få formuleret klart. Og dit HVORFOR er ikke at byens borgere skal have en ny hal. Dit HVORFOR er snarere, at borgerne bliver fysisk og mentalt sundere af at røre sig i hallen og deltage i de fællesskaber, der får bedre mulighed for at udfolde sig. Dit HVORFOR er heller ikke, at drengene skal kunne se deres produkter i 3D, men snarere at det skaber større glæde og selvtillid og lyst til skolearbejde, når deres nørderi ved computeren også kan få fysisk form og bruges til noget konkret.

Det er vigtigt med en indledende minibeskrivelse af projektet, som kan sendes som “appetizer” til fondene. Det er et godt sted at starte, og den kan så efterhånden udbygges til en mere omfattende projektbeskrivelse.

Den perfekte fondsansøgning

Det konkrete indhold i ansøgningen afhænger selvfølgelig af projekttype og –størrelse.

Ansøgningsskabelonen, som du får når du skriver dig op til mit nyhedsbrev, indeholder de væsentligste punkter, som de fleste fonde ønsker belyst. Ikke alle 14 punkter behøver lige meget opmærksomhed i alle typer ansøgninger. Typisk vil en mindre ansøgning om et shelter ikke behøve at indeholde så meget om arbejdsmetoder, formidlingsaktiviteter, evaluering og forankring. Mens disse punkter er toprelevante for et projekt, der ønsker at udbrede et pilotprojekt om fx bedre madkultur til hele landet.

Den sikre skabelon, der guider dig til at få struktur og indhold på din projektbeskrivelse. Den får du ved at skrive dig op til mit nyhedsbrev her til højre.

Hvis du selv vil lære at skrive endnu bedre ansøgninger, så kom med på et af mine fundraisingkurser. Her får du mange flere gode råd til at skrive den perfekte fondsansøgning.