Liste over fonde

Et af de hyppigt tilbagevendende spørgsmål, når jeg underviser og rådgiver, er helt lavpraktisk:

Når der er mere end 12.000 fonde i Danmark, hvordan finder vi så lige den eller de fonde, som kunne være interesseret i at støtte netop vores projekt?

Med andre ord:

Hvordan finder vi den rigtige fond?

Hidtil har svarene været

  • betalte fondsdatabaser – nogle ret dyre, hvilket er en barrierre for især mindre foreninger og enkeltpersoner
  • nogle mere eller mindre opdaterede lister udarbejdet af store foreninger eller det offentlige
  • Google, som er ven for alle og alligevel ikke et særligt sikkert kort

Problemet med ovenstående muligheder er, at de er dyre, usikre eller ikke altid opdaterede. Så føler man sig alligevel ikke helt sikker på at have opdaget alle mulighederne.

To tiltag gør det lettere og billigere at skabe sig et overblik.

Legatbogen.dk har en gratis version.

Nogle idealistiske folk på legatbogen.dk har med en familiefond i ryggen inddateret alle de private og offentlige fonde og puljer, som de har kunnet finde, i en samlet database, som er offentlig tilgængelig og gratis. Det øger overblikket betydeligt. Fondene har selv mulighed for at gå ind og ændre deres oplysninger, så de mest proaktive af fondene skal nok have en interesse i at gøre det. Men mange af de mindre fonde vil stadig have få ressourcer og måske ikke stor interesse i at være meget synlige.

Statens-tilskudspuljer.dk skaber overblik

Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer. Alle offentlig tilskudsydere har pligt til at lægge deres opslag på den fælles portal.

Min vurdering

Jeg har lavet nogle prøvesøgninger i begge databaser. Man skal nok lige vænne sig til strukturen af databaserne. Legatbogen.dk bærer præg af oprindeligt primært at være målrettet studerende, der gerne vil på studierejse. Den er bedst, hvis man skal søge fx legater til individuelle behov – det man i gamle dage kaldte trangslegater.

Særligt statens-tilskudspuljer.dk har begrænsede søgemuligheder, når det gælder enkelt søgeord, men overblikket er stadig bedre end, hvis man skal ud og søge på mange forskellige hjemmesider.

Alle de andre elementer i en fundraisingproces

Selvom bedre fondsoversigter er en forbedring af vilkårene for fondsansøgere, så er der dog stadig mange andre elementer, der skal være på plads for at få en god fundraisingproces.

Du kan læse, hvordan jeg griber fundraisingprocessen an her.

Min store kæphest er processen omkring at blive klar på sit HVORFOR, læs mere om det  her.

Du kan også læse om, hvordan du skriver den perfekte ansøgning her.

Du får mange flere gode og GRATIS råd i min VIDENBLOG.

Vil du have professionel rådgivning fra en, der selv har siddet på den anden side af fondsbordet. Så tag fat i mig. Jeg har været projektchef i Nordea-fonden i næsten 5 år og kender processerne fra begge sider. Kontakt mig her.