Iværksætteri og fondsansøgninger

– er der en genvej for virksomheder?

For nylig ringede et af de meget engagerede mennesker:

“Jeg har denne FANTASTISKE idé……

Den kan hjælpe børn i hele verden med at lære bedre, koncentrere sig og fokusere på en sjov og legende måde…….

Det må være et oplagt emne for de der skoleforskere at vise, at det virker………

Det må lige være noget for de fonde, der gerne vil forbedre børns liv – og dem der gerne vil gøre noget for at forbedre forholdene i folkeskolen……..

 og i øvrigt har idéen internationalt businesspotentiale…….”

Mig: OK, det lyder sørme godt. Hvad er det så du har brug for at søge fondsmidler til?

Pause……

Jo, men jeg skal bare lige bruge nogle få hundrede tusind til at lave den første produktlinie. Og så er jeg klar til at udbrede mit produkt til verden. Der er bare det ved det, at om et par måneder har jeg ikke selv har nogen indtægt, som jeg kan finansiere udviklingsarbejdet med. Og jeg har en familie, og vi skal jo også have brød på bordet.

Jeg har været igennem det offentlige rådgiversystem for iværksættere – de kunne ikke rigtig hjælpe.

Jeg har talt med en potentiel producent/investor, men så jeg ville højst selv få 7-9 % af omsætningen.

Mig: Så projektet er “dit barn” og du vil gerne bevare det på egne hænder, så du selv kan realisere det kommercielle potentiale?

Ja, for det kan altså blive næsten lige så stort som LEGO.

Fondspenge til iværksætteri?

Samtalen var naturligvis noget længere og mere detaljeret end ovenstående gengivelse. Men lad mig bruge den til at komme med lidt basal information og et par overvejelser, som du også med fordel kan gøre dig, hvis du er en privat virksomhed, som tænker på at søge fondsstøtte og gerne vil afsætte dit produkt eller ydelse på en måde, så det bliver til gavn for mange i samfundet og dermed får en almennyttig karakter.

De danske private fonde støtter langt overvejende kun almennyttige projekter og IKKE projekter med en kommerciel bundlinie, fx produktudvikling eller -udbredelse. Mange private fonde skriver det under punktet om, hvad de IKKE støtter. Eksempel Trygfonden: “Vi støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet.”

Lettere forsimplet kan det forklares med at fondene typisk ejer aktier i en virksomhed, hvis overskud går tilbage til fonden og danner grundlag for uddelinger. Overskuddet bliver ikke beskattet forudsat, at det kanaliseres til almennyttige formål via fondsuddelinger.

Betyder det så at man som privat virksomhed ikke kan få privat fondsstøtte?

Kan du få en underentreprise?

Som privat virksomhed kan du godt være med i et projekt, hvor ansøger er fx en skole, kommune, kulturinstitution eller lignende, og hvor dit produkt eller ydelse udgør en væsentlig del af projektet.

Du skal i så fald nærmere se det sådan, at din virksomhed får en form for underentreprise i projektet. Det vil således være dig, dine ydelser eller produkter, som udgør vigtige elementer i projektets gennemførelse.

Der er ikke noget i vejen for, at du selv har spillet en væsentlig rolle i idéudvikling og i ansøgningsprocessen, men hovedansvaret for ansøgning og opfyldelse af projektmålene ligger hos fx kommunen, som du samarbejder med.

Denne konstruktion sikrer, at der er et behov for dit produkt eller ydelse, at nogen er reelt interesserede i at bruge det og sætte sig i spidsen for en ansøgning, der kan realisere idéen og fastholde resultaterne. Det er smart set fra fondenes og fra samfundets side.

Er du klar til at dele fadderskabet?

Tilbage til den konkrete case og den opringning jeg fik…

Den iværksætter, der ringede til mig – for det er det jeg ser ham som – en iværksætter, der brænder for sin idé og sit produkt, og som meget gerne vil skalere og udbrede den. Han skal i gang med at finde en anden form for iværksætterkapital, måske investor, familiekapital eller crowdfunding.

Det var klart at høre på hans værdisæt, at han har brug for den slags kapital, der ikke fjerner både idé og evt. gevinst på den lange bane fra ham. For han er endnu ikke klar til at indgå i et samarbejde, hvor hovedansvaret ligger hos en samarbejdspart, som kan søge en privat fond.

Når man går efter fondsstøtte, så skal man som iværksætter/virksomhed være klar til at bidrage til et projekt, som er “større” end ens personlige dagsorden.

Selv om denne iværksætter er drevet af, at hans idé kan gøre en stor forskel i verden, så betyder det også meget for ham, at han selv kan beholde ejerskabet til den og selv få det økonomiske udbytte. Og så nytter det ikke at slå knuder på sig selv for at få fondsstøtte.