Myretuen i Randers

Hvad har en Myretue i Randers at gøre med stakeholder håndtering?

I sidste uge holdt vi vores først møde i det nye fundraiser netværk, som jeg faciliteter sammen med Malene fra Primus Motor.

Vores tema på dagen var stakeholder håndtering. Et projekts stakeholdere er de interessenter – både interne og eksterne, som har både interesse i og indflydelse på at et projekt bliver succesfuldt. Stakeholder håndtering er en vital funktion for en fundraiser, fordi finansieringen er dybt afhængig af at det lykkes at afbalancere disse interesser. Jo mere i dybden vi kan komme med at få interessenternes mål formuleret og tilgodese de forskellige stakeholderes interesser, jo større chance for succes.

Vi mødtes  i Randers, som fremviste et super spændende projekt: Myretuen- et bynaturrum i det nordlige Randers. Her hørte vi om, hvordan det er lykkedes at skabe samspil og synergi mellem interessenterne. Fem fonde har sikret grundfinansieringen af projektet på i alt ca. 4,5 mio.kr., deriblandt Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og APMøller fonden. Det har krævet en omhyggelig fondsstrategi at få de enkelte delelementer og -projekter til at passe sammen og sikre sig at hver fase var bæredygtig hver for sig, så ikke investeringen fra en fond var spildt, hvis næste fase ikke kunne finde tilstrækkelig finansiering.

 

 

Formålet med Myretuen

“Bynaturrummet skal få flere børn, unge og voksne ud i naturen ved Nordre Fælled. Myretuen skal gøre det både sjovere og lettere for beboere i byen at være aktive udendørs. Partnerskabet ønsker derfor, at Nordre Fælled bliver en naturlig del af de boligområder, der ligger lige op ad området. Men det er også et ønske, at alle i Randers får øjnene op for de naturoplevelser og friluftsaktiviteter Nordre Fælled byder på.” fortalte leder af Bysekretariatet, Louise Hou Kragh som viste os rundt.

Louise er en sand ildsjæl og fortalte os om det første idéindspark, der kom fra en ældre dame i kvarteret, som var ked af at hun ikke kunne bruge det store naturområde. Hendes havde svært ved at gå på naturstierne. Som det fremgår af billedet er der nu gangbroer, som danner et stisystem tættest omkring Myretuen, hvor det er muligt at færdes selv med dårlige gangfunktion.

Hvorfor en Myretue?

Myretuen er et symbol på den måde myrer bor i et stort fællesskab men bruger den omkringliggende natur til at samle både ressourcer og viden til fællesskabet. På samme måde er Myretuen tænkt som et samlingssted for alle der ønsker at bruge naturen til enten friluftsliv eller leg og læring.

Det brede partnerskab, der står bag Myretuen og udviklingen af Nordre Fælled, består af Bysekretariatet, der varetager den boligsociale indsats i Randers, Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland.

Hver især har disse stakeholdere haft deres mål og interesser i projektet, som  har skullet bøjes mod hinanden for at skabe helheden i projektet. Et eksempel: et af de altid springende punkter i fondsfinansiering er forankring. Hvem skal vedligeholde og drifte faciliteterne efter opførelsen? Her har Randers Produktionshøjskole budt ind, så det daglige tilsyn og drift indgår som en autentisk læringsmulighed for eleverne. Godt tænkt win-win.

Tilbage i mødelokalet på Randers Rådhus snakkede vi om de udfordringer, som fundraisingansvarlig kan have i sin organisation med at skabe det fornødne engagement til den nytænkning og udvikling, som er nødvendig for succesfulde projekter. Blandt evalueringsudsagnene fra dag i netværket var denne:

“Jeg føler mig styrket i forhold til at tage styring med fundraising processen og hjælpe med at de andre interessenter også ser den fælles gavn.” 

Og et andet statement, som gjorde mig rigtig glad: “Jeg er blevet mindet om og har fået genoplivet min faglighed”. 

Vi har plads til et par stykker mere i netværket. Hvis du skulle være interesseret, så se mere her eller kontakt Marianne.