Samspil mellem de lokale og de store fonde

Når I har brug for midler til et større stedbundet projekt, opstår spørgsmålet om i hvilken rækkefølge de lokale og landsdækkende fonde skal søges.

Når du lægger din fondsstrategi, er der grundlæggende to forskellige veje at gå, som begge bygger på at mange fonde godt kan lide at være den fond, som sikrer projektets realisering:

– Start med at søge de store landsdækkende fonde. Når de viser sig gavmilde er det lettere at få de lokale fonde til at bidrage til at finansiere resten af projektet og dermed sikre gennemførelsen.

– Eller brug tiden, hvor I udvikler og modner projektet til at tale med de lokale fonde og vinde dem for idéen. Når de så har givet tilsagn om en god del af projektfinansieringen, får det de større fonde til at lægge positivt mærke til projektet og den lokale opbakning.

Det sidste er netop strategien, som Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum følger. De ønsker at flytte Bornholms Museum, der formidler den bornholmske identitet og kulturhistorie, op til Rø ved siden af Bornholms Kunstmuseum i et integreret museumscenter. Allerede inden og mens vi udviklede prospektet for projektet indløb tilsagn fra lokale fonde og kilder på godt en tredjedel af anlægssummen. Det er en lokal opbakning, der er til at få øje på for de store fonde.

Hvordan strategien skal være i dit projekt afhænger af, hvor gode jeres lokale netværk er, projektets lokale egenart, kraften hos de lokale fonde og en række andre faktorer. Lad mig hjælpe dig med at afklare hvilke fonde, der er mest relevante og hvilken strategi, der giver de bedste resultater.

Se her, hvordan prospektet for et større projekt kan udformes, så det fremstår lækkert og overskueligt.

Læs DR artikel om finansieringen af Bornholms Museumscenter: Bornholmerne giver 41 mio. kr. til museumsfusion

Hør mere om fondsstrategi, lokale og nationale fonde på min næste workshop om fundraising. Se min kursuskalender her.