Liste over fonde

Et af de hyppigt tilbagevendende spørgsmål, når jeg underviser og rådgiver, er helt lavpraktisk:

Når der er mere end 12.000 fonde i Danmark, hvordan finder vi så lige den eller de fonde, som kunne være interesseret i at støtte netop vores projekt? Læs mere

fond, statistik uddelinger og udbetalinger

Fondstal

De to værste fejl, som fondsansøgere begår i deres budget

Jeg får tit henvendelser om projekter, hvor ansøger er usikker på, hvor mange penge de egentlig vil søge. Jeg prioriterer altid først at forstå, hvilken motivation der driver ansøger – HVORFOR er projektet vigtigt? Og dernæst til det økonomiske: Hvor mange penge skal du bruge? Og til hvad?

Der er to grundlæggende forskellige måder at fejle med sit budget:

Læs mere

Hvad skal der ske med dit projekt, når fondsmidlerne slipper op?

Ja, det er jo et super irriterende spørgsmål at få, når man først lige er i gang med at forme sine ideer.

Det er faktisk noget fondene interesserer sig for, men mange ansøgere glemmer at stille sig selv spørgsmålet. Mens de er i gang med at formulere projektet, er fokus på, hvad der skal skabes, udvikles og prøves af for at realisere ideerne – måske over en tidsperiode på 2-3 år. Først senere er det naturligt at sende tankerne i retning af, hvad de gode resultater, der forhåbentlig kommer ud af projektet, så skal bruges til. Læs mere

arkitektskitse fondsansøgning

“Vi ville gerne have haft pengene i går”

– om at lægge tidsplan for fondsansøgning

I Bigum Consult får jeg løbende mange henvendelser om rådgivning til forskellige typer af projekter.
For øjeblikket er der en stime af byggeprojekter i pipeline. Når jeg spørger ind til projektet er jeg først og fremmest interesseret i idegrundlaget og brugergrupperne. Hvorfor er netop dette projekt vigtigt i verden? Og hvilke behov har de potentielle brugere? Læs mere

danske fonde liste

De store fonde uddeler mere end 8 mia.kr. årligt

600 ansatte står bag uddelinger for mere end 8 mia.kr. fra fonde i Danmark

Dette er den “hårdtslående” overskrift på en artikel fra Danmarks Fonde –  et nyt, journalistisk netmedie om fonde med almennyttige aktiviteter. I artiklen om danske fonde bringes en liste over de i alt 41 fonde i Danmark som uddeler mere end 20 mio.kr. årligt. Disse 41 fonde uddelte tilsammen 8,1 mia.kr. i 2015. Det er en anseelig del af de samlede fondsmidler på ca. 12 mia.kr., som det anslås, at der årligt er spil.

Overskriften kunne også have lydt sådan her:  Læs mere

Sådan planlægger du et succesfuldt fundraisingår

I 2016 blev der uddelt mellem 8 og 9 mia.kr. fra danske fonde til alment velgørende projekter. Tusindvis af forskelligartede projekter har fået støtte. Fra de små lokale sociale til de store interventions- eller byggeprojekter. Her i Bigum Consult har det været et godt år, hvor der har været succes med fundraising. Jeg har haft fornøjelsen af at hjælpe meget forskelligartede projekter med at modne projekter og lægge en strategi for fondsarbejdet. I alt har det resulteret i omkring 75 mio.kr.

Måske er du en af dem, der går og spekulerer på, hvordan I skal finansiere jeres næste fondsprojekt? Og godt kunne tænke dig en plan for, hvordan I får et succesfuldt fundraisingår i din organisation. Jeg vil derfor som en lille nytårsgave give dig et af mine egne planlægningsværktøjer – en skabelon for en fondsliste, som Læs mere

finansieringsplan

Lav en finansieringsplan, der overbeviser fondene

Din Finansieringsplan – et arbejdsredskab og et ”overbevisningsredsredskab” Finansieringsplanen er både dit eget arbejdsredskab og en måde at vise de fonde du søger, at du har en realistisk plan for, hvordan du vil skaffe de nødvendige projektmidler.

Styrk dit projekt med lokal finansiering

I Sønder Omme ligger der en nedslidt spejderhytte, og spejderne har længe drømt om en ny. I dialog med PrimusMotor har spejderne valgt, at deres nye hytte skal være meget mere end blot en traditionel hytte kun for de lokale spejdere – de vil skabe et multifunktionelt hus, som skal være åbent og tilgængeligt for […]