Er du en kompetent og troværdig ansøger?

I denne blogtekst ser jeg nærmere på et punkt, som kan være svært at få greb om, når man sidder i ansøgerrollen, men som ikke desto mindre kan være helt afgørende for om et fondsprojekt får succes eller ej:

Ansøgers kompetencer og troværdighed

Så i dag vil jeg invitere dig om på den anden side af bordet – fondsbordet!
Du skal forestille dig, at du sidder og skal forvalte en større sum penge. Du har en strategisk ramme for, hvad fonden skal støtte, måske en eller flere særlige målgrupper, som fonden har fokus på.

Nu ligger der en stabel ansøgninger i indbakken. Du skal beslutte ikke kun HVILKE projekter, du synes har den rigtige idé og indhold i forhold til fondens strategi.

Du skal også beslutte HVEM du gerne vil støtte – hvem der har kompetencerne og erfaringerne til at føre idéen ud i livet.

Et nok så velbeskrevet projekt bliver ikke en succes, hvis ikke der er kompetente personer til at føre det ud i livet. Personer, der kan bringe ideerne til live, og som har erfaringen til at rette op, hvis noget undervejs viser sig ikke at gå som planlagt.

Læs her om, hvordan du bliver skarp på beskrivelsen af projektets idé og hvorfor.

Så når fonden ser på ansøgninger kikker de selvfølgelig på HVEM der søger, og især hvem der skal føre projektet ud i livet.

Er ansøger en organisation med mange år på bagen eller en nyligt sammensat projektgruppe? Er det en “lonely rider” = en person, der forsøger at bære hele projektet på sine skuldre? Er det en organisation, der er kendt for at lave gode solide projekter? Er foreningen truet på sin overlevelse, eller er der måske problemer i bestyrelsen med at finde retningen fremad?

Har ansøger indsigt i feltet, i målgruppen og i projektformen? Har de kræfterne og har de troværdigheden?

Lad os tage punkterne et ad gangen:

Kompetencer og indsigt i feltet

Har ansøger arbejdet og fået erfaring med feltet over tid, så de fx har prøvet forskellige tiltag, lavet nogle vellykkede projekter allerede eller begået værdifulde fejl, som kan komme nye projekter til gavn?
Hvis du eksempelvis søger midler hos Trygfonden, bliver du i ansøgningsskemaet bedt om følgende: Beskriv de kompetencer, der giver dig forudsætningerne for at gennemføre projektet. Du skal også vedlægge et cv.
Her kan du mest oplagt henvise til faglige kompetencer og erfaringer, som du eller din organisation har. Eller hvis I har allieret jer med en eller flere samarbejdspartnere, hvilke kompetencer de tilfører projektet. Det er jeres kompetencer, der sammen med dit/jeres CV danner grundlag for vurderingen af jeres forudsætninger for at gennemføre projektet.

Målgrupperne

Kender ansøger målgrupperne – har de arbejdet med målgrupperne og har de undersøgt eller kan sandsynliggøre, hvad målgruppens reelle behov går ud på.

Fondene (særligt de proaktive med de skarpe strategiske prioriteringer) kender allerede en del til målgrupperne og ved, hvilke tiltag der ellers er forsøgt eller på vej. De vil ofte også vide, hvilke konkurrerende projekter, der måtte være fra andre organisationer, som vil noget tilsvarende eller løse problemstillingen på en helt anden (og måske mere passende) måde.

Projektform

Jeres valg af projektform har også betydning for, om I fremstår som nogen, der har styr på hvad I kan og ikke kan – og dermed på jeres troværdighed. Vælger I at afprøve noget nyt lokalt, som hvis det lykkes kan bredes ud til andre steder i landet? Eller vælger I fra start en projektform, hvor I forventer at nå ud landsdækkende til et bredt udvalg af målgruppen?

Har ansøger samlet set den nødvendige troværdighed?

Sæt dig igen om på den anden side af fondsbordet og prøv at forestille dig at skulle vurdere jeres egen ansøgning. Ville du selv være tryg ved at bevilge jer penge? Så klø på med ansøgning og projektbeskrivelse. Har du brug for mere viden og sparring, så overvej om vores næste kursus i fundraising er noget for dig.