Har du de rigtige partnerskaber og en god organisering?

Her ser jeg nærmere på hvem, der egentlig modtager fondsmidler og zoomer så ind på projektets organisering og partnere. Hvordan finder du ud af, hvem der er vigtige for at dit projekt kan realiseres? Og hvem skal du alliere dig med for at det bliver et godt projekt, som fondene også gerne vil være med til at støtte?

Hvem får egentlig del i fondsbevillinger?

Lad os lige først tage et hurtigt kik på, hvad statistikkerne siger om hvem, der modtog en andel af de godt 16 mia.kr., som fondene uddelte i 2016.

Næsten 10 mia.kr. gik til offentlige institutioner og heraf en væsentlig andel ca. 80 % til forskning.  600 mio.kr. gik til individuelle personer, hvilket især er studerende, der modtager studierejselegater. En halv milliard kroner går til virksomheder, Endelig går godt 3 mia.kr. til non-profit-organisationer. Denne gruppe dækker over en bred variation af foreninger, klubber, NGO’er og selvejende institutioner i alle tænkelige størrelser fra ganske få personer til store veletablerede organisationer.

Bag denne statistik gemmer sig et hav af forskellige projektkonstruktioner, hvor den organisering og de partnerskaber I har valgt at tage udgangspunkt i udgør en væsentlig del af fondenes vurdering, når de skal afgøre, hvem de vil betro deres midler.

Hvis du er iværksætter, er der nogle særlige ting, du skal være opmærksom på – læs her.

Hvis du er en enkeltperson, som ønsker at søge midler til et projekt, så er min klare anbefaling at alliere dig med nogle flere. Find samarbejdspartnere, som i forvejen har adgang til målgruppen eller relevant erfaring at trække på. Det øger jeres chancer for at få succes med projektet.

Det væsentlige for jer er at få lavet en organisatorisk konstruktion, som på én gang er kompetent, handlekraftig og troværdig i forhold til at løse den opgave, som I foreslår, at fonden skal være med til at finansiere.

Interessentanalyse – hvem kan tilføre projektet værdi?

Uanset om I er en lille eller en større forening eller organisation, så lav en interessentanalyse. Interessenter er de personer eller organisationer, som er vigtige for at projektet får flyvehøjde. Hvem kan hjælpe jer med at få adgang til jeres målgruppe? Hvem har allerede erfaring eller faglig kompetence på området? Hvem kan fremme (eller hæmme) jeres chancer for succes?

Måske tænker du nu, at det kan vi da sagtens selv sikre. Men her betaler det sig at hæve sig op i helikopteren (eller sende en drone op ?) og få det store overblik. Afhængig af jeres projektformål kan det være en god idé at invitere bredt med i en projektafklaringsfase, så I ikke overser og mister gode ideer, som kunne være i hovederne på nogen både internt i egen organisation eller blandt eksterne interessenter.

Eksterne kan også være interessenter i kraft af, at de har let adgang til målgruppen. Fx er det en oplagt idé at invitere skoler med i pilotfasen til et projekt, hvor I gerne vil lave undervisningsforløb eller materiale til folkeskoleklasser. Her er det også afgørende, at I gennem dialog har afdækket de reelle behov og muligheder for at skabe plads og interesse for et nyt forløb.

Inddrag både interne og eksterne ressourcepersoner

Da jeg i sidste uge faciliterede et afklaringsforløb til en fondsansøgning var der inviteret ressourcepersoner med fra nogle af organisationens egne afdelinger. Ved slutningen af mødet roste de inddragede denne afdelings vilje til at trække på de kompetencer, der er internt i organisationen i stedet for altid at se udenfor.

I denne konkrete case er der også brug for ekstern inddragelse af eksperter. Afklaring er i gang om det skal være universitetsforskere, professionshøjskole eller eksterne konsulenter, der vil være oplagte til opgaven.

Er I en roklub kan relevante partnerskaber i stedet være at tale med vinterbaderne og kajakklubben om I kan lave noget sammen, så fx et nyt klubhus kommer en bredere flok mennesker til gavn og får flere i gang med vandaktiviteter.

Den formelle organisering

Når I har styr på hvem der skal være med, så bliver det relevant at lave et organisationsdiagram, så I sikrer at deltagerne i projektet ved, hvad der forventes af dem og hvornår de er med til at bestemme (med i styregruppen), og hvornår de har de bliver hørt via fx en følgegruppe.

Kom med på kursus

Vil du høre flere eksempler på måder at organisere fondsprojekter på, så kom med på kursus i fundraising og projektudvikling. Næste gang er 27. november i Korsør. Du er hjertelig velkommen. Læs mere og tilmeld dig her.