Projektets målgruppe – hvem får gavn af projektet?

Når du går i gang med at udvikle og formulere et nyt projekt, som du skal præsentere for omverdenen og for fonde, så er MÅLGRUPPEN for fondsprojektet et af de ALLERvigtigste punkter at få styr på tidligt i processen.

Fondenes fokus på målgrupper

Alle fonde er fokuserede på, HVEM der får gavn af de projekter de støtter. De ser på den primære målgruppe – kernemålgruppen – og på hvem dersekundært kan få glæde af projektet.

Deres fokus på målgrupper kan dog være ret forskelligt.

Nogle fonde har udelukkende fokus på børn og unge. Andre på ældre. Nogle på socialt udsatte. Andre arbejder på at forebygge og/eller bekæmpe sygdomme og dermed hjælpe patienter. Nogle arbejder primært med naturprojekter og ser gerne at mange flere får gode oplevelser med at komme ud i naturen. Ikke kun spejdere og vandrere, men også folk, der ellers ikke kommer i naturen. Men det kan blive mere specifikt hvilket segment du vælger. Vælger du fx børnefamilier som kernemålgruppe, så har det også betydning, hvordan I får fat i netop denne gruppe. Er det fx børnefamilier i boligområdet tæt på skoven, og ved I hvad der skal til, for få flere af dem til at få gode oplevelser i skoven?

Målgruppe for fondsprojekt – et eksempel

Måske tænker du, at din målgruppe giver helt sig selv, for du er med i en rideklub og at alle de nuværende medlemmer – både unge og ældre – er i fokus for jeres arbejde.

Jeg vil invitere dig til at tænke både bredere og mere specifikt på, hvem der faktisk kan få glæde af projektet.

Kunne projektet i rideklubben fx blive mere unikt, hvis I også inddrager mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer og tilfører relevante aktiviteter og faciliteter? Altså udvider målgruppen og måske også projektets økonomiske ramme. Fordelene kan være, at der bliver flere fonde at søge, og at projektet får mere kant. At I som forening tænker nyt (fonde elsker nytænkning), får flere medlemmer og nogle helt nye aktiviteter og måder at være sammen på.

Borgerinddragelse

Som led i valget af målgrupper er det vigtigt at kunne sandsynliggøre, at der rent faktisk er behov for projektet. At kunne vise, at de valgte målgrupper også efterspørger de løsninger projektet bidrager med. Her kan det være en stor fordel at inddrage og høre repræsentanter for din målgruppe. Det er noget fondene vægter højt.

Borgerinddragelse kan gennemføres på mange måder. Her kan du se en tjekliste fra et tidligere indlæg her på Bigum Consults videnblog.

Kom med på kursus

Har du brug for inspiration til hvilke målgrupper dit projekt skal henvende sig til, og hvordan du får dem med og engageret? Og vil du i øvrigt gerne blive meget klogere på fundraising, og hvordan man kommer i betragtning til fondspengene, så kom med på fundraisingkursus.

Næste gang er i København 7. juni på MBK i Pilestræde som sidste år blev kåret som Danmarks bedst evaluerede kursuslokaler i hjertet af København.

På kurset får en grundlæggende indføring i fondene, hvordan de tænker, og hvordan du kan udvikle dit projekt, så du får større chance for at hjælpe målgruppen for jeres projekt.