arkitektskitse fondsansøgning

“Vi ville gerne have haft pengene i går”

– om at lægge tidsplan for fondsansøgning

I Bigum Consult får jeg løbende mange henvendelser om rådgivning til forskellige typer af projekter.
For øjeblikket er der en stime af byggeprojekter i pipeline. Når jeg spørger ind til projektet er jeg først og fremmest interesseret i idegrundlaget og brugergrupperne. Hvorfor er netop dette projekt vigtigt i verden? Og hvilke behov har de potentielle brugere?

For at skabe lydhørhed for et nyt projekt overfor en eller flere fonde er det afgørende at de forstå ideen og at behovet er veldokumenteret. Et byggeprojekt uden en klar målgruppe med et behov og planer for gode aktiviteter er ikke interessant for fondene.

Når jeg har et indledende indtryk af disse faktorer spørger jeg også altid ind til tidsplanen.
Og alt for ofte er svaret:

“Vi ville gerne have haft tilsagn om pengene i går”.

Nogen gang suppleret med at projekteringen snart går i gang, fordi tidligere tilsagn om støtte skal bruges inden en bestemt dato.
Så selv om du måske allerede ved det, så lad mig slå fast med syvtommersøm:
– Ingen fonde støtter projekter, der allerede er påbegyndt.
Hvis det lugter af, at projektet vil blive til noget under alle omstændigheder, så er der ikke meget ved at være den sidste fond på toget. Det gælder også, hvis du bygger en reduceret udgave af projektet (plan B), mens du stadig prøver at søge midler hjem til det fulde projekt (plan A).

Læg en realistisk tidsplan

Det er derfor alfa og omega at du lægger en realistisk tidsplan. 2-3 måneder er ikke nok til at skrive en god ansøgning og gennemføre den dialog som oftest også er en del af processen.

Fra du kontakter mig kan processen for en fondsansøgning se sådan her ud:

Du ringer og fortæller om dit projekt, som allerede har en vis form og ofte nogle arkitektskitser.

Vi holder et indledende møde, hvor vi definerer jeres behov (indenfor 5-10 dage eller når det passer, at du kommer til Greve).

Jeg skriver et tilbud (typisk 2-5 dage).

Du og din organisation tager stilling til tilbuddet (her kan der godt gå 1-4 uger på jeres egen interne proces)

Vi holder et opstartsmøde, hvor vi drøfter projektet mere i dybden, inkl. vinkling til fondene.

Jeg laver en fondsscreening og vi holder et møde om fondsstrategien.

Herefter kan vi begynde at tage kontakt til de mest relevante fonde og bygge en projektbeskrivelse op, der beskriver projektets ide, indhold, økonomi m.v. I anlægsprojekter skal der også foreligge arkitekttegninger eller i hvert fald skitser for at illustrere byggeriet, dets placering i by eller landskab, sammenhæng med andre faciliteter i nærheden og hvad der ellers er relevant.

Husk at hver ansøgning skal vinkles individuelt til netop denne fond.

Først nu er du klar til at sende den første ansøgning, og der er typisk gået 2-4 måneder fra den første kontakt.
Næste step er at vente på fondenes afgørelse på din ansøgning. Der går meget ofte yderligere 3-5 måneder. (Afslag kan godt gå hurtigere, men det er jo ikke interessant).

Se på ovenstående som en simplificeret procesbeskrivelse. Der vil som regel være nogle helt særlige ting, som gør sig gældende for dit projekt, som kan enten forkorte eller som oftest forlænge processen.

Mit råd om tidsplan for fondsansøgning

Mit råd til dig er, at du skal planlægge realistisk og på forkant med behovet for midler. Byggeprojekter skal helst planlægges 1-3 år i forvejen afhængig af størrelsen og processer. Oftest er der også en godkendelsesproces i kommunen for at få de nødvendige tilladelser.

Hvis du vil blive klogere på hele fundraisingprocessen, så kom med på vores næste kursus i fundraising. Se mere  her. Eller kontakt mig på 4058 4411 for et godt råd eller et  møde.