Din Finansieringsplan – et arbejdsredskab og et ”overbevisningsredsredskab”

Finansieringsplanen er både dit eget arbejdsredskab og en måde at vise de fonde du søger, at du har en realistisk plan for, hvordan du vil skaffe de nødvendige projektmidler.

Step 1: Hvad koster dit projekt?

Det første du skal gøre er at se på dit samlede projektbudget – lad os sige, at du har et lokalt projekt, der koster 1 million kroner at gennemføre.

Step 2: Skab overblik over din medfinansiering

Hvad har du selv på kistebunden, som du kan bruge på projektet? Og hvad med dine partnere – vil de også spytte noget i kassen for at få projektet gennemført? Det beløb du og dine partnere tilsammen har til projektet er jeres medfinansiering – lad os sige at I har 300.000 kr. Husk at medfinansiering også kan være projektledelse og arbejdstimer.

Step 3: Skab overblik over den lokale finansiering

Vi har før i vores nyhedsbreve skrevet om lokal finansiering, og hvor vigtigt det er at kunne vise fondene, at der er lokal opbakning til dit projekt. Så hvor mange penge har du været i stand til at skaffe fra lokale virksomheder, indsamlinger eller arrangementer til fordel for projektet? Det kunne fx være 175.000 kr. Hvis du er så heldig at kommunen også bakker om dit projekt med midler skal disse penge naturligvis også med i finansieringsplanen. Mange fonde er meget optaget af, at de projekter de støtter også er forankret kommunalt. Lad os for eksemplets skyld sige at kommunen også bidrager med 175.000 kr.

Step 4: Estimer et bidrag fra dine udvalgte fonde

I vores sidste nyhedsbrev gav vi dig opskriften på at udarbejde en succesfuld fondsstrategi. Tag nu din fondsstrategi og se på de fonde, du har udvalgt, og som du har tænkt dig at søge. Hvad er det realistisk, at de vil bidrage med til dit projekt? Der er naturligvis forskel på hvad en mindre lokale fond har af midler sammenlignet med en stor national fond. Men da vores eksempel her er et lokalt projekt (lad os sige det er på Fyn), kunne følgende fonde være relevante: Nordea-fondens lokale pulje, Spar Nord Fonden, Albani Fonden og Energi Fyns Almene Fond.

Step 5: Lav din finansieringsplan

Læg beløbende sammen og opstil en finansieringsplan. Den kunne fx se sådan ud:

Finansieringsplan for lokalt projekt på Fyn

Medfinansiering, kontant                                      300.000

Medfinansiering fra kommunen, er bevilget     175.000

Lokal finansiering, er bevilget                              175.000

Nordea-fonden                                                        100.000

Spar Nord Fonden                                                 100.000

Albani Fonden                                                          50.000

Energi Fyns Almene Fond                                    100.000

I alt                                                                 1.000.000

Det er vigtigt, at du ud for hver fond angiver ”ansøgningsstatus”. Skriv fx ”Ansøgning afsendt, afventer svar” – eller hvis du allerede har fået tilsagn, så angiv at beløbet er bevilget.

Husk

– Jo større din medfinansiering er, jo lettere vil det være at overbevise fondene.

– Den første fondsbevilling er den sværeste at få – men har du først fået den, er det en blåstempling af dit projekt.

– Tænk over at fondene skal kunne se at de gør en forskel med deres bevilling, og at din finansieringsplan er realistisk. Søger du fx 100.000 kroner hos en fond, til et projekt der koster 5 millioner at gennemføre, vil fonden helt sikkert give dig et afslag – med mindre de 100.000 kroner er de sidste penge, der skal til for at virkeliggøre projektet. I stedet kan du inddele dit projekt i mindre delprojekter (der også har et mindre budget) og søge fondsmidler til disse.