Sådan laver du en succesfuld fondsstrategi

Her får du en kort gennemgang af grundelementerne i en fondsstrategi, som består af 5 hovedpunkter:

 

1. Konkretisering af ide og vision

Hvorfor er dit projekt vigtigt? Hvilken forskel vil det kunne gøre? For hvem og hvordan? Disse punkter skal være gennemarbejdede, konkrete og ambitiøse for at kunne tiltrække fondenes interesse. For det er den overordnede vision for dit projekt, der først og fremmest skal vække fondenes interesse, sådan at der er noget at udvikle videre på, når den indledende kontakt er skabt. Vær tro mod dit projekts kerneværdier, men vær også fleksibel i forhold til, hvordan ansøgningen kan vinkles.

2. Screening af fonde

Start tidligt i processen med at screene hvilke fonde, der kunne tænkes at støtte inden for dit projektområde. Der findes tusinder af fonde, store og små, mere eller mindre kendte, hvoraf nogle er mere åbne omkring hvad de støtter end andre. Du skal helst kunne finde min. 3-4 fonde, som er relevante og som giver beløb i en størrelsesorden som er nødvendig for realiseringen af dit projekt. Et godt tip er at liste de relevante fonde i et skema (strategi og logbog i ét!), anføre deres fokus og hvad de kunne tænkes at støtte i dit projekt, og supplere med oplysninger om deadlines og mulig vinkling til netop denne fond.

3. Modning af ide

Du kan nu gå i gang med at modne din ide yderligere – måske kan du ændre lidt på målgruppen og dermed gøre dit projekt endnu mere relevant i forhold til de fonde, du har kig på. Fondene vil generelt gerne gøre den størst mulige forskel og komme mange mennesker til gavn. Men de kan også have identificeret et behov for en specifik målgruppe, som de vælger at koncentrere deres indsats omkring. Hvis din ide er nytænkende og ikke har været udført før, kan det være relevant at starte med et pilotprojekt. Senere kan der så være basis for en videre udbredelse.

4. Tilpasning af organisationen

Det er vigtigt, at det er den rigtige ansøger, der står som hovedansvarlig for projektet. Gode samarbejdspartnere, der er med til at validere og udbrede projektet er guld værd. Men vigtigst er det, at hovedansøgeren er en organisation, der har de rette projektfolk med erfaring og troværdighed. Måske skal I grundlægge en ny forening eller selvejende institution for at løfte opgaven rigtigt.

5. Udarbejdelse af projektbeskrivelse

Når du har styr på grundelementerne kan du arbejde videre med din projektbeskrivelse og udvikle den til en egentlig ansøgning. I næste uge vil vi gøre dig klogere på hvordan du udformer ansøgningen, hvilke punkter der SKAL med og hvilke kan du skrue op og ned for, afhængig af projektets størrelse og formål.

I din fondsstrategi skal du også foretage en prioritering af i hvilken rækkefølge de fonde, du har fundet, skal søges i. Det er et godt tip at starte med at søge den fond, der er mest oplagt og som er kendt for at give flest penge inden for dit område. Send ikke alle dine ansøgninger afsted på én gang, men forsøg dig lidt frem. Derefter kan du tilpasse næste skridt.

Læs mere her i Bigum Consults lynguide til at komme i gang med at søge de rigtige fonde : https://bigumconsult.dk/lynguide-komme-gang-soege-rigtige-fonde/