Så mange millioner uddeler de danske fonde

Du har måske hørt at der findes mere end 12.000 fonde i Danmark. Det lyder som en svært overskuelig jungle. Det letter dog lidt, når man finder ud af, at “kun” cirka 4.100  af disse deler ud af deres midler.

Store midler til forskning

I 2017 uddelte fondene tilsammen cirka 17,1 mia kroner til forskellige formål. Det er en stigning på ca. 0,4 mia i forhold til 2016 (Finans.dk). De tre hovedformål som modtog flest midler var videnskabelige formål, kulturelle formål og sociale formål. Topscoreren med over 50 % af de bevilgede beløb var videnskabelige formål som fik 9,3 mia kroner. Dernæst kom uddelingerne til kulturelle formål, som lød på i alt 2,182 mia, og sociale formål som modtog bevillinger for 1.010 mia. Herunder kan du finde en liste over de 10 hovedformål som fondenes uddelinger gik til. (Danmarks Statistik)

 

10 hovedformål:

  1. Videnskabelige formål
  2. Kulturelle formål
  3. Sociale formål
  4. Natur og miljøformål
  5. Sundheds- og motionsformål
  6. Uddannelses- og folkeoplysningsformål
  7. Erhvervs- og regionalformål
  8. Internationale, humanitære formål
  9. Religiøse formål
  10. Andre formål

 

Det er en nogle få top-fonde, som er ansvarlige for størstedelen af de uddelte bevillinger –  mere specifikt stod de 25 mest gavmilde fonde for 70% af de bevilgede fondsuddelinger – omsat til kroner svarer det til 11,7 mia.

Mange bevillinger til mindre projekter

Det betyder dog ikke, at de mellemstore og mindre fonde er ubetydelige eller spild af tid at søge, fordi ser man på antallet af bevillinger så står de for hovedparten. De små og mellemstore fonde stod for 85% af fondsuddelingerne i 2017, hvorimod de 25 store fonde stod for 15% (Danmarks Fonde). Det er derfor ikke altid kun størrelsen på fondenes uddelinger man skal fokusere på, da mindre beløb også kan være udslagsgivende for mindre projekter eller ildsjæle.