Hvad skal der ske med dit projekt, når fondsmidlerne slipper op?

Ja, det er jo et super irriterende spørgsmål at få, når man først lige er i gang med at forme sine ideer.

Det er faktisk noget fondene interesserer sig for, men mange ansøgere glemmer at stille sig selv spørgsmålet. Mens de er i gang med at formulere projektet, er fokus på, hvad der skal skabes, udvikles og prøves af for at realisere ideerne – måske over en tidsperiode på 2-3 år. Først senere er det naturligt at sende tankerne i retning af, hvad de gode resultater, der forhåbentlig kommer ud af projektet, så skal bruges til.

Fondene er mere begejstrede for udviklingsprojekter end for drift, så det er godt allerede fra starten at tænke i en business case, som kan udvikle sig til at blive bæredygtig på den lange bane. Naturligvis forudsat at projektet viser positive resultater.

Et godt eksempel – Haver til Maver

Nogle projekter har potentiale til at udvikle sig over lang tid. Det gælder fx Haver til Maver, der har fokus på at lære børn om mad, natur og dyrkning. Det startede som et lokalt projekt for skoleklasser i Fredensborg Kommune. Der blev udviklet undervisningskoncepter og pilotprojekterne blev fulgt af forskere for at dokumentere, hvilken virkning det har på børnene. Den viste sig at være positiv, og lærerne valgte somme tider at tage svære samtaler med børnene over ukrudtslugningen frem for i klasseværelset.

Denne del af projektet blev støttet af Trygfonden.

Resultaterne af Haver til Maver i Fredensborg var så gode, at et stigende antal skoler og kommuner viste interesse for at lære mere og få hjælp til at komme i gang. Nordea-fonden ville gerne hjælpe med at udbrede initiativet over hele Danmark og udvikle konceptet yderligere. Det har nu stået på i 5-6 år med adskillige millioner kroner i støtte i flere omgange.

Nu er der næsten 40 skolehaver fordelt over hele landet, der drives efter Havertilmavers koncept.

Og i denne uge tog projektet endnu et ryk. Med næsten 2 mio.kr. i støtte fra Realdania og Friluftsrådet igangsætter Haver til Maver nu et nyt udviklingsprojekt, der skal kortlægge og udvikle prototyper for, hvordan skolehaver kan åbnes og benyttes til læring, leg og friluftsliv for både børn, unge voksne og ældre. Håbet er, at flere skolehaver fremover er med til at skabe inklusion og sammenhold på tværs af forskellige befolkningsgrupper ved at fungere som fælles mødesteder for det lokale foreningsliv og resten af lokalsamfundet.

De kalder det selv en slags jordnære forsamlingshuse.

Du kan læse mere om den nyeste projektudvikling fra Haver til Maver her.

Vil du blive klogere på, hvordan man udvikler sine projektideer og skriver en god ansøgning, der matcher fondenes strategier, så kom med på kursus i fundraising.