Sådan planlægger du et succesfuldt fundraisingår

I 2016 blev der uddelt mellem 8 og 9 mia.kr. fra danske fonde til alment velgørende projekter. Tusindvis af forskelligartede projekter har fået støtte. Fra de små lokale sociale til de store interventions- eller byggeprojekter. Her i Bigum Consult har det været et godt år, hvor der har været succes med fundraising. Jeg har haft fornøjelsen af at hjælpe meget forskelligartede projekter med at modne projekter og lægge en strategi for fondsarbejdet. I alt har det resulteret i omkring 75 mio.kr.

Måske er du en af dem, der går og spekulerer på, hvordan I skal finansiere jeres næste fondsprojekt? Og godt kunne tænke dig en plan for, hvordan I får et succesfuldt fundraisingår i din organisation. Jeg vil derfor som en lille nytårsgave give dig et af mine egne planlægningsværktøjer – en skabelon for en fondsliste, som også kan omsættes til en fundraisingstrategi for året.

Fondslisten får du ved at klikke på linket her: fondsliste-nytaarsgave-fra-bigum-consult

Få allerførst styr på følgende:

  • Hvorfor er dit projekt vigtigt?
  • Hvilken forskel vil det kunne gøre?
  • For hvem og hvordan?

Disse punkter skal være gennemarbejdede, konkrete og ambitiøse for at kunne tiltrække fondenes interesse. For det er den overordnede vision for dit projekt, der først og fremmest skal vække fondenes interesse, sådan at der er noget at udvikle videre på, når den indledende kontakt er skabt. Vær tro mod dit projekts kerneværdier, men vær også fleksibel i forhold til, hvordan ansøgningen kan vinkles.

Vælg dine vinkler med omhu og få succes med fundraising

Vinklinger er de forskellige indgange til fondenes strategier, som kan bruges som argumentation i forhold til at dit projekt kan få penge hos forskellige fonde.

Ud fra vinklingerne skal du starte med at screene hvilke fonde, der kunne tænkes at støtte inden for dit projektområde. Du skal helst kunne finde min. 3-4 fonde, som er relevante og som giver beløb i en størrelsesorden som er nødvendig for realiseringen af dit projekt. Undersøg hvilke fonde og puljer, der er relevante og list dem op i skemaet: Hvad har fonden fokus på, hvilke udgiftstyper de kunne tænkes at støtte i dit projekt, og supplere med oplysninger om deadlines og mulig vinkling til netop denne fond. Måske skal du satse på at to eller flere fonde vil samfinansiere.

Med denne liste i hånden og en prioritering efter deadlines og fondens vigtighed i forhold til realisering af projektet er du stærkt på vej til en plan for et godt fundraisingår.

Modning af ide

Du kan nu gå i gang med at modne din ide yderligere – måske kan du ændre lidt på målgruppen og dermed gøre dit projekt endnu mere relevant i forhold til de fonde, du har kig på. Fondene vil generelt gerne gøre den størst mulige forskel og komme mange mennesker til gavn. Men de kan også have identificeret et behov for en specifik målgruppe, som de vælger at koncentrere deres indsats omkring. Hvis din ide er nytænkende og ikke har været udført før, kan det være relevant at starte med et pilotprojekt. Senere kan der så være basis for en videre udbredelse.

Du skal også tage et kritisk blik på din organisation og dine samarbejdspartnere og se om I er klar til at løfte opgaven. Læs mere herom i indlæggene på min VIDENBLOG.

Vil du have succes med fundraising og lære mere om faserne i en vellykket fundraising, så kom med på workshop og få både viden, redskaber og  sparring på netop dit projekt. Læs mere her.